SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
OPĆINA KLANA
73

16.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 1. travnja 2009. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/09) mijenja se članak 2. i glasi:

»Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 577.698,40 kuna

- Proračun Općine Klana 1.894.056,50 kuna

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) otkup zemljišta za uređenje javnih

površina 170.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 170.000,00 kuna

b) geodetsko-katastarske usluge 548.800,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 548.800,00 kuna

c) usluge nadzora 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

d) uređenje okoliša zgrade Općine Klana 295.376,40 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 295.376,40 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) potporni zid Predboršt 65.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 65.000,00 kuna

b) izgradnja nogostupa kroz naselje Klana 5.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 5.000,00 kuna

c) izrada izvedbenog projekta ceste u

RZ Vojarna Klana 110.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 110.000,00 kuna

d) uređenje ceste kroz RZ Vojarna Klana

(iskop, nasip, tampon) 505.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 505.000,00 kuna

e) usluge nadzora 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

f) uređenje zaobilaznice na Liscu 211.578,50 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 122.698,40 kuna

- Proračun Općine Klana 88.880,10 kuna

g) prometna signalizacija 13.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 13.000,00 kuna

h) uređenje ceste Kalužica 455.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 455.000,00 kuna

3. Groblja

a) otkup zemljišta za proširenje groblja 75.000,00 kuna

izvori financiranja:

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 73.000,00 kuna«.

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/01

Ur. broj: 2170-06-09-01-20

Klana, 1. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr