SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

21.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na 26. sjednici održanoj dana 7. travnja 2009. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja
na području Općine Dobrinj u 2009. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja (»Službene novine PGŽ« broj 52/07) članak 4. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.)

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u u proračunu za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 kuna, kako slijedi:

-plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića,
sufinanciranje boravka djece (uz sudjelovnje
roditelja), ostali materijalni rashodi 550.000,00

-sufinanciranje jaslica 50.000,00,

i

-uređenje vrtića Polje 450.000,00

-oprema za vrtić Polje 200.000,00,

koji se planira sufinancirati iz kapitalne pomoći državnog proračuna.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Dobrinj, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanje potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Dobrinj će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere za što se u proračunu osiguravaju sredstva kako slijedi:

-financiranje izbornih programa 85.000,00

-izvanškolske aktivnosti 120.000,00

-šah škola 12.000,00

-O.Š.Fran Krsto Frankopan 100.000,00

-pomoć Srednjoj školi Hrvatski Kralj
Zvonimir 5.000,00

- stipendije 220.000,00

- sufinanciranje prijevoza učenika 160.000,00

te kapitalni projekti:

- idejni projekt škole 85.000,00

-radovi na nadogradnji škole 50.000,00

UKUPNO 837.000,00«

Članak 3.

Ove Izmjene programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-09

Dobrinj, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr