SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

18.

Temeljem članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 3/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj, Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 26. sjednici održanoj 7. travnja 2009. godine, donosi obrazloženje izmjene Plana proračuna Općine Dobrinj kroz program

I. IZMJENE OPĆIH JAVNIH USLUGA
na području Općine Dobrinj u 2009. godini

Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest službenika i Općinski načelnik, kao posebno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen.

Izdaci Upravnog odjela su slijedeći:

-plaće za zaposlene 900.000,00

-ostali rashodi za zaposlene 50.000,00

-doprinosi za zaposlene 155.000,00

-službena putovanja i naknade na
posao / s posla 200.000,00

-stručno usavršavanje zaposlenika 30.000,00

-uredski i ostali materijal 85.000,00

-potrošnja el. energije upravne i ostalih zgrada 85.000,00

-materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje 85.000,00

-usluge telefona 50.000,00

-poštarina 55.000,00

-ostale usluge komunikacije 50.000,00

-računalne usluge 60.000,00

-usluge razvoja softwera 60.000,00

-nabava računala i računalne opreme 50.000,00

-nabava uredskog namještaja 50.000,00

UKUPNO 1.965.000,00

Ostale opće usluge razvrstane su na:

-ugovori, honorari i usluge agencija 85.000,00

-pravne usluge 85.000,00

-intelektualne usluge 70.000,00

-izrada troškovnika 85.000,00

-grafičke i tiskarske usluge, kopiranje 85.000,00

-ostale nespomenute usluge 50.000,00

-premije osiguranja 85.000,00

-ugostiteljske usluge 85.000,00

-pokloni poslovnim partnerima 85.000,00

-usluge platnog prometa 30.000,00

-zatezne kamate 5.000,00

-ostala oprema 80.000,00

-otkup zgrade 450.000,00

UKUPNO 1.280.000,00.«

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji trinaest članova.

Izvršna tijela Općine su Općinsko Poglavarstvo, koje broji pet članova, te Općinski načelnik koji je ujedno i predsjednik Poglavarstva.

Redovni rashodi Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva su slijedeći:

-naknade za rad predstavničkih i izvršnih
tijela 300.000,00

-članarine Savezu gradova i općina 10.000,00

UKUPNO 310.000,00

Izvanredni rashodi Općinskog vijeća su:

-sufinanciranje fešta 150.000,00

-mjesni odbori x 4.000,00 kuna 64.000,00

-ostali rashodi 50.000,00

-financiranje političkih stranaka 65.000,00

-proslava dana Općine 35.000,00

-proračunska pričuva 100.000,00

-izbori 120.000,00

-naknada izborne promidžbe 50.000,00

UKUPNO 634.000,00.«

Članak 3.

Ove Izmjene programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-11

Dobrinj, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr