SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

17.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04 i 178/04), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 03/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 17/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 26. sjednici održanoj dana 7. travnja 2009. godine, donosi

PRVE IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 600.000,00 kn

2. ostali prihodi iz proračuna 8.185.000,00 kn

UKUPNO 8.785.000,00 kn«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A. Održavanje javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovaraju se s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj, najvećim dijelom, na stavci : uređenje prostora, te s trgovačkom društvom »Lumin« iz Krka.

Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Izmjene programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-07

Dobrinj, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

Prve izmjene Programa održavanja komunal  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr