SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

16.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04 i 178/04), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 03/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 17/ 06) Općinsko Vijeće Općine Dobrinj, na 26. sjednici održanoj dana 07. travnja 2009. godine donijelo je

PRVE IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2009. godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službene novine PGŽ« broj 54/08) članak 1 mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine za

. javne površine

. nerazvrstane ceste

. groblja

. javnu rasvjetu

. opskrbu pitkom vodom

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene Programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-06

Dobrinj, 7. travnja 2009.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

Prve izmjene Programa gradnje objekata i  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr