SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

23.

Temeljem članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 01/07) te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06, 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka,
nezavisnih lista i kandidata

Članak 1.

U Odluci o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/09) članak 5. briše se.

Dosadašnji članak. 6. postaje članak 5.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2142-03-09-3

Baška, 10. travnja 2009. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr