SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
GRAD OPATIJA
73

60.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije prof. dr. sc. Amiru Muzuru - na temelju čl. 3. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), kao poslodavac

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po sindikalnom povjereniku Podružnice Sindikata Grada Opatije Slobodanu Juračiću,

zaključili su 15. travnja 2009. godine

ANEKS broj I.
Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike
u gradskim upravnim tijelima Grada Opatije

Članak 1.

U članku 14. stavku 1. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 41/06), točka 5. mijenja se i glasi:

»5. s obzirom na ostvarene rezultate rada:

- zaposleni koji je ocijenjen ocjenom
»odličan« 4 dana

- zaposleni koji je ocijenjen ocjenom
»vrlo dobar« 3 dana

- zaposlenom koji je ocijenjen ocjenom
»dobar« 2 dana.«

Članak 2.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom zaključenja.

Aneks se sastavlja u šest jednakih primjeraka, po tri primjerka za svaku stranu.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na oglasnoj ploči Grada Opatije.

Klasa: 006-04/05-01/01

Ur. broj: 2156/01-03-09-18

Opatija, 15. travnja 2009.

ZA ZA SINDIKAT DRŽAVNIH

GRAD OPATIJU I LOKALNIH SLUŽBENIKA

I NAMJEŠTENIKA

Gradonačelnik REPUBLIKE HRVATSKE

Grada Opatije Predsjednik Podružnice

Prof. dr. sc. Grada Opatije

Amir Muzur, v.r.Slobodan Juračić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr