SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
73

14.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/ 07) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora

Članak 1.

U Odluci o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/08) u članku 16. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno u slučajevima kada se prodaje građevinsko zemljište za proširenje okućnice za objekte koji su već izgrađeni i kada se radi o manjim građevinskim parcelama na kojima nije moguća gradnja novih objekata, početna prodajna cijena može se sastojati samo od cijene zemljišta, bez zemljišne rente, o čemu odluku donosi Općinsko poglavarstvo.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/09-01/7

Ur. broj: 2112/07-01-09-2

Ravna Gora, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr