SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA MRKOPALJ
73

11.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine donosi

I. DOPUNE PLANA
nabave roba, radova i usluga Općine Mrkopalj
za 2009. godinu

Članak 1.

U Planu nabave Općine Mrkopalj za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/08) u članku 2. iza točke 8. dodaju se točka 9. i 10. koje glase:

»9.Uređenje Doma kulture

- dodatni građevinski radovi: 45111 74.590,00 kn bez PDV-a 91.000,00 kn s PDV-om

10. Uređenje Doma kulture

- dodatni radovi na postavljanju elektroinstalacija 45111 32.800,00 kn bez PDV-a 40.016,00 s PDV-om«

Članak 2.

Ove Dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-09-4

Mrkopalj, 30. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr