SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA MRKOPALJ
73

7.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUJA
ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U proračunu Općine Mrkopalj za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/08) članak 1. mjenja se i glasi:

Proračun Općine Mrkopalj za 2009. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2.Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji povećavaju se ili smanjuju kako su utvrđeni u Računu Prihoda i rashoda i Raćunu financiranja za 2009. godinu. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-09-2

Mrkopalj, 30. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2009.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

izmjene i dopune Proračuna za 2009. godi  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr