SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

5.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 7. travnja 2009. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/08), članak 2. mijenja se i glasi:

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a, koji glasi:

VI. KUPOVINA STANA ZA SOCIJALNE SKUPINE GRAĐANA

Kupovina stana za socijalne skupine građana, u planiranom iznosu od 800.000,00 kn financirat će se iz:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 20.196.054,97 kn.

Članak 4.

Ova I. Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-3

Malinska, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

izmjena i dopuna Programa gradnje objeka  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=609&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr