SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

4.

Na temelju odredbe članka 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 26. i 61. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02, 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 7. travnja 2009.godine, donijelo je

I. IZMJENA I DOPUNA
Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. mjenja se i glasi: Proračun Općine Malinska - Dubašnica za 2009. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Dodaje se novi Članak 2. koji glasi: Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi:

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2009. GODINU

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 2. koji postaje članak 3. mijenja se i glasi: Izdaci Proračuna raspoređuju se po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima kako slijedi:

PLAN BR. 2009/1 33.700.440,00 kn

PLAN BR. 2009/2 35.439.495,97 kn

Povećanje/smanjenje 1.739.055,97 kn index 5,16%

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Članak 3. koji postaje Članak 4. mijenja se i glasi: Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-10

Malinska, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

izmjena i dopuna Proračuna Općine Malins  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=609&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr