SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

3.

Temeljem odredbe članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica, (»Službene novine PGŽ« broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2008. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Malinska-Dubašnica utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1. Višak prihoda poslovanja 17.709.358,17

2. Višak primitaka od financijske imovine 1.388.415,23

3. Manjak prihoda od nefinancijske imovine -19.808.765,89

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 17.709.358,17 kn i višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.388.415,23 kn u 2008. godini iz članka 1. ove Odluke, raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2008. godini, u iznosu od 19.808.765,89 kn, ostvaren izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a koji se financiraju iz komunalnog doprinosa i kapitalnih pomoći.

Članak 3.

Nastali manjak prihoda u iznosu od 710.992,49 kn, pokriva se prenesenim viškom prihoda iz 2007. godine i daje višak prihoda u iznosu od 517.434,03 kn.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 517.434,03 kn, sastoji se od neutrošenih sredstava ostvarenih od prodaje stambenih objekata u iznosu od 46.557,17 kn, od neutrošenih sredstava akumuliranih na računu HBOR-a u iznosu od 245.878,76 kn, te od neutrošenih nenamjenskih prihoda proračuna za 2008. godinu u iznosu od 224.999,17 kn.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-6

Malinska, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=609&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr