SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA KOSTRENA
73

6.

Općinsko vijeće Općine Kostrena, u pravnoj stvari promjene statusa javnog dobra u K.O. Kostrena - Barbara temeljem članka 35. stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 5/ 02 i 20/02 i 4/06) na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da je nekretnina k.č. broj 3846/1 K.O. Kostrena - Barbara, izgubila značaj dobra u općoj uporabi, te predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište, a prema novoj izmjeri ušla je u novoformirane k.č. broj 632 od 85 m2, k.č. broj 118 od 82 m2, k.č. broj 119 od 65 m2, k.č. broj 120 od 137 m2, k.č. broj 121 od 98 m2, k.č. broj 122 od 68 m2 i k.č. broj 1157 od 9 m2.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, provesti će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na nekretninama iz točke 1. ove Odluke brisati javno dobro i kao vlasnika iste upisati Općinu Kostrena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/9-01/8

Ur. broj: 2170-07-01-09-11

Kostrena, 25. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr