SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

14.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 26. sjednici, održanoj dana 7. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu (»Službene novine« broj 34/04, 23/06, 35/06,
37/06, 51/06, 30/07 i 41/07)

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/04, 23/06, 35/06, 37/06, 51/06, 30/07 i 41/07) u članku 8. podstavak 3. iza riječi »Žestilac« dodaje se zarez i riječ »Sužan«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 2., 3. i 4. riječ »600« zamjenjuje s riječju »800«.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 021-05/09-29/26

Ur. broj: 2142-04-01-09-3

Dobrinj, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr