SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

24.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini (»Narodne novine« broj 8/09) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 40. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine donijelo je

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009. godinu

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice i kapitalni projekti školstva koji će se realizirati tijekom 2009. godine.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka sukladni su Proračunu za 2009. godinu i iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana.

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 600-01/09-01/21

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

TABLICA

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009. godinu (u kunama)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugot  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr