SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

22.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 40. sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine, donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (u daljnjem tekstu Program) mijenja se u članku 3. koji glasi:

»Uređenje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih prihoda Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 10.992.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje Vinodolske ulice u

Crikvenici 2.910.000,00 kuna,

- uređenje Zvonimirove ulice u

Crikvenici 3.535.000,00 kuna,

- uređenje spojne ceste Banija - Perčin

u Jadranovu 1.137.000,00 kuna,

- uređenje ceste kroz Dramalj 500.000,00 kuna,

- uređenje trga ispred čitaonice u

Crikvenici 250.000,00 kuna,

- stepenište uz Thalasotherapiu 240.000,00 kuna,

- projekat Ulice S. Brozovića, Selce 60.000,00 kuna,

- projekat D-8 - Jadranovo 165.000,00 kuna,

- projekat Basaričekove ul. u Crikvenici 35.000,00 kuna

- prolaz uz zgradu prekršajnog suda 70.000,00 kuna,

- prometno rješenje grada 60.000,00 kuna,

- označavanje mosta 30.000,00 kuna,

- uređenje ceste kroz Dramalj, suradnja

sa ŽUC-om, PGŽ 1.000.000,00 kuna,

- kapitalna ulaganja u stjecanje nove

imovine - kupnja zemljišta za

izgradnju prometnica 1.000.000,00 kuna.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 11.932.000,00 kuna i financirat će se sredstvima prihoda po osnovi komunalnog doprinosa planiranog Proračunom Grada Crikvenice za 2009. godinu u visini od 10.700.000,00 te ostalih prihoda.«

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/83

Ur. broj: 2107/01-01-09-1

Crikvenica, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr