SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

21.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Odluke o projekciji proračunske potrošnje
za 2009. do 2011. godine

Točka 1.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/08) točka 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna odluke o projekciji proračunske potrošnje sastoji se od dva dijela:

1. I. izmjene i dopune projekcije proračunske potrošnje - opći dio proračuna i

2. I. izmjene i dopune projekcije proračunske potrošnje - posebni dio proračuna.«

Točka 2.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/08) točka 2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Točka 3.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/08) točka 3. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna projekcije proračunske potrošnje - posebni dio proračuna sastoji se od rashoda/izdataka raspoređenih po razdjelima i programima i sastavni je dio ove Odluke.«

Točka 4.

Ova I. izmjena i dopuna odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/07

Ur. broj: 2107/01-01-09-8

Crikvenica, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

I. IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJE PRORAČUNSKE POTROŠNJE - POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

izmjena i dopuna Odluke o projekciji pro  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr