SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

20.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA
razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom
za 2010. i 2011. godinu

Točka 1.

U planu razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu mijenja se i glasi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/08) točka 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu sastoji se od tri dijela:

1. I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu,

2. I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu s planiranim prihodima i

3. I. izmjene i dopune projekcije plana razvojnih programa 2009.-2011. godinu.«

Točka 2.

U planu razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu mijenja se i glasi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/08) točka 3. mijenja se i glasi:

»Sva tri dijela I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu.«

Točka 3.

Ova I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/07

Ur. broj: 2107/01-01-09-9

Crikvenica, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr