SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

19.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA
GRADA CRIKVENICE ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08) članak 1. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja za 2009. godinu, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/08) članak 3. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/08) članak 4. mijenja se i glasi:

»Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 89.435.504,00 kn raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

I. izmjene i dopune proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/07

Ur. broj: 2107/01-01-09-7

Crikvenica, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikven  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr