SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

33.

Na temelju članka 9a. Stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93i 38/09), članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/ 93, 11/94 i 38/09) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/ 01, 10/06, 16/06 pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 9. travnja 2009. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Primorsko-goranske
županije za 2009. godinu (prosvjeta, kultura,
sport i tehnička kultura)

I. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

1. Natjecanja i smotre učenika u znanju, vještinama i umijećima 265.000,00

1.1. Udruga »RICLIO« Natjecanje »Ča je ča?« 2.700,00

1.2. Društvo matem. i fizičara Rijeka Natjecanje iz matematike i fizike 10.000,00

1.3. Centar za odgoj i obraz. Rijeka Sudj. na drž. sport. susr TEŠ, PH u plivanju, smotre učen. zadruga 9.000,00

1.4. Hrvatska matica iseljenika Liter. natjecanje za djecu u iseljeništvu i natjecanje »Zlatna ribica« 5.000,00

1.5. Esperanto društvo Rijeka Hrvatsko natjecanje u znanju esperanta za uč OŠ i SŠ 2.700,00

1.6. SGŠ »Mirković«, Opatija Državno natjecanje komornih sastava 10.000,00

1.7. Općina Klana Natjecanje »Najbolji čitači« 1.800,00

1.8. Općina Kostrena Školski susreti »Igrom i prijateljstvom u ...« 2.700,00

1.9. Centar tehničke kulture Rijeka Županijsko natjecanje iz informatike 36.000,00

1.10. Društvo »Naša djeca« Rijeka Smotra »Radost, igra i stvaralaštvo djece ...« 5.000,00

1.11. Društvo »Naša djeca« Rijeka Župan. smotra »Dani kruha - dani zahvalnosti ...« 12.000,00

1.12. Društvo »Naša djeca« Rijeka Župan. natjecanje mladih čuvara okoliša 10.000,00

1.13. Ustanove kojima nije osnivač PGŽ Natjec. prema vremen. Agen. za odgoj i obraz. 158.100,00

2. Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost 265.200,00

2.1. Dječji vrtić »Orepčići« Kraljevica Programske aktivnosti (3 programa) 2.700,00

2.2. Dječji vrtić Opatija Proj. »Osjećaj za prirodu«, Opatijski dječji dan,

»Picasso u dječjem vrtiću« 6.300,00

2.3. Dječji vrtić Rijeka Program BistRIć - rad s darovitom djecom 2.000,00

2.4. Dj. vrtić »Cvrčak i mrav«, Tribalj Eko program uređenja okoliša vrtića 2.700,00

2.5. Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Izdavanje internih udžbenika i školskog lista »Učkarić« 4.500,00

2.6. OGŠ »Aleksandra Jug Matić« Izd.CD-a, prog. rada zborova, obilj. 10. obljet.

i nastup dj. zbora »Torretta« 10.000,00

2.7. SGŠ »Mirković«, Opatija Gala koncert mladih, Projekt: »Veliki i mali za Opatiju« 7.000,00

2.8. Dom za odgoj djece Cres Škola vitraja 2.700,00

2.9. Dom za odgoj djece Cres Posjet kazališnim i kino predstavama 1.800,00

2.10. Društvo »Naša djeca« Matulji Programske aktivnosti (4 programa) 6.300,00

2.11. Društvo »Naša djeca« Kastav Program »Dobrica« - senzibil. djece za human., Dječji dan grada Kastva 2.700,00

2.12. Društvo »Naša djeca« Opatija Programske aktivnosti (3 programa) 6.300,00

2.13. Društvo »Naša djeca« Mali Lošinj Programske aktivnosti (3 programa) 7.000,00

2.14. Društvo »Naša djeca« Rijeka Organizacija izložaba, Kazalište za djecu i mlade »Šufit« 8.000,00

2.15. Društvo »Naša djeca« Rijeka EKO-škola MČO, »Dan obitelji - dan dječjih igara« 8.000,00

2.16. Zajednica društava Crvenog križa Ljetni i zimski kampovi, Prevent. progr. spasil. sl. života na vodi 5.400,00

2.17. Grad. druš. Crv. križa, Novi V. Likovna radionica 4.000,00

2.18. Dječji zbor »Halubajčići« Programske aktivnosti (festivali, smotre) 2.700,00

2.19. Dječji zbor »Zvona Viškova« Programske aktivnosti (festivali, smotre) 2.700,00

2.20. KČS »Ljubo Pavešić« »Mića čakavska škola«,Trad. susr. čakav.- 4. svibanj va Škrljevu 2.700,00

2.21. KČS Grobnišćine Literarni i likovni radovi - suradnja s OŠ 2.700,00

2.22. Hrvatsko filološko društvo Međunarodni skup slavista i Izdavanje časopisa »Riječ« 10.000,00

2.23. Društvo matem. i fizičara Rijeka Izdavanje Almanaha 5.000,00

2.24. Društvo matem. i fizičara Rijeka Organizacija Festivala znanosti 15.000,00

2.25. Akad. politehn. društvo Rijeka Obrazov. mladih o ekologiji termoelektrana i nuklearnih elektrana 7.000,00

2.26. Geografsko društvo Rijeka Programske aktivnosti 3.600,00

2.27. Kazališna radionica Malik Rijeka Kazališna predstava »Neobično dijete« i međun. sur.

s kazal. iz Ljubljane 7.200,00

2.28. Udruga Lijepa Naša Međunarodne eko-škole s područja PGŽ 20.000,00

2.29. Udr. »Primorski mozaik« Vrbnik Likovne radionice za djecu 2.700,00

2.30. Udruga »Gromišćina zemlja« Čavle Programske aktivnosti (3 programa) 5.000,00

2.31. Udruga Mali i veliki Kraljevica Izdavanje brošure o učenju 2.700,00

2.32. Udruga Nemesis, Škrljevo Projekt »Bakarske slikovnice« 2.700,00

2.33. Udruga »Eko art- bio art«, Projekt »Odrastanje jednog žapca« 6.000,00

2.34. Udruga Maxima-educa, Lokve Nabavka opreme za rad 2.700,00

2.35. Udruga LA - BOR, Delnice Obrazovno-savjetodavna radioemisija 2.700,00

2.36. Etno-udruga »Prepelin'c« Delnice Objavljiv. dijalekt. slikovnice »Darujte mi život« 2.700,00

2.37. Ekološko društvo »Žmergo« Izložba eko info 2.700,00

2.38. Udruga »Portić« Rijeka Igraonica »Portić« luka osjećaja - mislimo srcem 3.600,00

2.39. Udruga Ri-glas, Rijeka Međunarodni turnir u debati (Sarajevo) 2.700,00

2.40. Udr. za razvoj ekologije i energ. Program promidžbe PGŽ, demokracije i ekološke svijesti 2.700,00

2.41. Udruga mladih »Akcija« Programske aktivnosti (3 programa) 4.500,00

2.42. Udruga »Trag« Projekt »Djeca crtaju more i gorje« 2.700,00

2.43. Centar Idem i ja Mali Lošinj Programske aktivnosti (3 programa) 4.500,00

2.44. Centar IRIS - riječki centar za ... Promicanje shiatsua, prirodne prehrane za mlade 1.800,00

2.45. Centar Okolo na okolo Projekt »Moj posebni prijatelj« 2.700,00

2.46. Caritas Riječke nadbiskupije Pomoć djeci lošijeg socijalnog statusa 3.600,00

2.47. Hrvatska čitaonica Trsat Projekt »Dignimo zastore djeci s poseb. potr.« 3.600,00

2.48. Hrvatska matica iseljenika Predstavljanje vokalne skupine »Torretta« u Italiji 3.000,00

2.49. Psihol. savjetov. Dr. Ana Kandare Pružanje individualne psihološke pomoći učenicima SŠ PGŽ 15.000,00

2.50. Centar tehničke kulture Rijeka Projekt »Ljeto na Školjiću« 2.700,00

2.51. Općina Omišalj Projekt »Romi u zajednici« i uključ. Roma u red. nast. proces 5.400,00

2.52. Općina Lopar EKO-edukativna akcija »Neka školji budu bolji« 2.700,00

2.53. Općina Klana Informatička igraonica (učenici OŠ) i kiparska škola u drvu 2.700,00

2.54. Ljubica Kolarić Dumić Izdavanje zbirke uglazbljenih pjesama i CD-a 2.700,00

2.55. Grad Rab Tiskanje slikovnica sa zavičajnom tematikom 2.700,00

3. Potpore za sručna usavršavanja 175.000,00

3.1. Damir Kedžo Stručno usavršavanje na jazz konzervatoriju 6.300,00

3.2. Daniel Božičević Međun. ljet. škola UzmaH Hvar, Majstorski tečaj violine u Poljskoj 3.600,00

3.3. Maja Komar-Lenac Edukacija DIRC za autist. djecu (2 defektol.) 5.400,00

3.4. Udruga defektol. soc. pedagoga Seminar: Kako do dobrih odnosa ...? 3.600,00

3.5. Alberto Surina Međunarod. zimska glazbena škola 1.800,00

3.6. Anita Primorac Str. usavrš. (udaraljke) i nabavka pomagala 6.300,00

3.7. Berislav Janković, Dramalj Organizacija gitarističkog workshopa 2.700,00

3.8. Zajednica društava Crvenog križa »Humane vrednote ...« i seminar o suzb. trgovanja ljudima 7.200,00

3.9. Nereo Arbula Međunarod. ljet. škola UzmaH Hvar 1.800,00

3.10. Edi Šiljak Međunar. violinistički seminar (10 dana) 2.700,00

3.11. Damjan Račić Glazbeno usavršavanje u SAD (kontrabas) 4.500,00

3.12. Udruga Pro musica Marco Graziani - sudj. na tečajevima i natjecanjima (4 progr.) 13.500,00

3.13. Emilia Giacometti Međunarod. ljet. škola UzmaH Hvar/Upbeat 1.800,00

3.14. Goran Filipec Pijanističko usavršavanje u Italiji 9.000,00

3.15. Stipe Bilić Majstor. tečajevi, seminari, natjecanja, nastupi 7.000,00

3.16. Diana Haller Glazbeno usavršavanje u Londonu 15.000,00

3.17. Juraj Marko Žerovnik Pijanistički seminar u Makarskoj i Zagrebu 3.600,00

3.18. Akad. politehn. društvo Rijeka Stručno usavrš. studenata politehn. i informat. 3.000,00

3.19. Mr. sc. Daria Tot Istr. projekt »Samovrednovanje učitelja ...« 2.700,00

3.20. Ivan Vihor Krsnik Čohar Pijanistički tečajevi, natjecanja i rad s orkestrom, te edukac. u Italiji 6.300,00

3.21. Grigor Kezele Usavršavanje kazališne umjetnosti u SAD-u 7.000,00

3.22. Udruga defektologa PGŽ Stručno usavršavanje članova Udruge 3.600,00

3.23. Ivana Kalc Plesni projekt »The Bodypiece« i »Ophelia is not dead« 5.400,00

3.24. Udruga MIPRO Znanst.-str. skup »Računala u obrazovanju« 13.500,00

3.25. Anamarija Martinčić Seminar majstorskog tečaja violine 2.700,00

3.26. Udruga »Artel« Glazbeni tečaj i dječji zbor te usavršav. iz klas. baleta i violine 8.000,00

3.27. Centar tehničke kulture Rijeka Eduk. prof. inform. OŠ i SŠ (kvalit. admin. i izrada web-a) 7.200,00

3.28. Udr. za razvoj ekologije i energ. Stručno usavršavanje (nezaposl. i prekvalif.) 2.700,00

3.29. Nadija Mustapić Stručno usavršavanje u SAD-u 3.600,00

3.30. Limena glazba Marinići Tečaj sviranja za učenike 4.500,00

3.31. Jakob Patekar Poslijediplomski doktorski studij 9.000,00

4. Stipendije studentima deficitarnih zanimanja 400.000,00

5. Potpora Zakladi Sveučilišta u Rijeci 370.000,00

5.1. Zaklada Sveučilišta u Rijeci Programske aktivnosti 340.000,00

5.2. Zaklada Sveučilišta u Rijeci Rad studentskih udruga 30.000,00

6. Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci 254.500,00

6.1. HAZU Prilozi za povijest PGŽ 135.000,00

6.2. HAZU Znanstveni skup »Dani Franje Račkog« 10.000,00

6.3. Teologija u Rijeci Znanst. simp.,teol.-pastor. tjed.,kult. tribina, Riječki teološki časopis 27.000,00

6.4. Muzička akad. Zgb-Podr. odsj. Rka Uređenje knjižnice Područnog odsjeka 22.500,00

6.5. Veleučilište u Rijeci Nastava matematike kroz e-learning 15.000,00

6.6. Veleučilište u Rijeci Izdavačka djelatnost i nabavka obvezne ispitne literature 45.000,00

7. Potpore programima alternativnih OŠ - Waldorfska osnovna škola 50.000,00

7.1. Osnovna waldorfska škola Sufinanc. 3 različita programa rada - posebni predmeti 50.000,00

8. Stipendije učenicima srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja 90.000,00

8.1. Obrtnička komora Rijeka Sufinanc.stipend. 35 učenenika deficitarnih obrtničkih zanimanja 90.000,00

9. Sveučilište u Rijeci 300.000,00

9.1. Sveučilište u Rijeci Sufinanciranje Programa kreditiranja studenata 300.000,00

10. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 30.000,00

11. Sveučilišna knjižnica Rijeka 34.000,00

11.1. Sveučilišna knjižnica Rijeka Sufin. Pilot projekta produljenja radnog vremena Sveučilišne knjižnice Rijeka 34.000,00

II. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

2. Županijska kulturna vijeća 20.000,00

3. Programske aktivnosti ustanova u kulturi 506.400,00

3.1. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Manifestacije u kulturi od značenja za županiju - kulturna suradnja 18.000,00

3.2. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Riječke ljetne noći 81.000,00

3.3. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Zajčevi dani 54.000,00

3.4. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Redovna programska djelatnost 170.000,00

3.5. Gradska knjižnica Rijeka Rijeka Prog. stalnog struč. usavrš. knjižn. narod. i škol. knjižnica PGŽ

u 2009. g. 4.500,00

3.6. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Međun. kult. surad. - sudjel. na međunar. festivalima u inozemstvu 13.500,00

3.7. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Kuzlturne akcije i manifestacije - XIV. Revija lutkarskih kazališta 18.000,00

3.8. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Međužup. surad. - Igranje predstava po Gradovima i općinama RH 13.500,00

3.9. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Igranje predstava po Gradovima i općinama PGŽ 18.000,00

3.10. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Tošo Dabac, »Ljudi s ulice« / »Drugi pregled« 3.600,00

3.11. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Izložba pov.međun.dana muzeja-Spom.kult. u turist.oglaš.,

Ljubica Dujmović 2.700,00

3.12. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka 14. Bienale mladih umjet. Europe i Mediterana, Skoplje,

Nataša Ivančević, Ksenija Orelj 4.500,00

3.13. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Četiri elementa, Smostalna izložba, Miljenka Šepić, Milica Đilas 900,00

3.14. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka 3. Biennale Kvadrilaterale, Ksenija Orelj 9.000,00

3.15. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Radion. animir. filma, Edon Lukman, škola animir. filma iz Čakovca 1.800,00

3.16. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Vlado Kristl, Retrospektiva filmova 1.800,00

3.17. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Tisak monografije Ladislao Gauss, Daina Glavočić 2.700,00

3.18. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka 40 godišnjica Riječke izložbe crteža - dijela iz fundusa, Daina Glavočić 4.500,00

3.19. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Božidar Rašica - dijela iz fundusa MMSU u Osijeku, Daina Glavočić 1.800,00

3.20. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Romolo Venucci - donirani crteži iz fundusa u Samoboru 1.800,00

3.21. Muzej mod. i suvr. umjet. Rijeka Sučeljavanja: Moderno - suvremeno, iz fundusa 5 muzeja 4.500,00

3.22. Sveučilišna knjižnica Rijeka Zaštita novina u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka: La Bilancia 12.000,00

3.23. Sveučilišna knjižnica Rijeka Obilježavanje 40. godišnjice Izložbe glagoljice 10.000,00

3.24. Sveučilišna knjižnica Rijeka Očuv. europ. knjižn. baštine u Sveuč. knjiž. Rijeka kroz izgrad.

Povijesne zbirke u 2009. 12.000,00

3.25. Ustan.u kult. »Dr. I. Kostrenčić«

Crikvenica Ljetni izložbeni ciklus 8.100,00

3.26. Ustan.u kult. »Dr. I. Kostrenčić«

Crikvenica Vinodolski zbornik br. 12 - nastavak započetog programa 7.200,00

3.27. Muzej Grada Rijeke Povijest riječkog školstva Mladen Grgurić - Jelena Dunato 4.500,00

3.28. Muzej Grada Rijeke Andrija Čičin Šajn - Retrosp. arhitekt. op. Ervin Dubrović

/ Vana Gović 3.600,00

3.29. Muzej Grada Rijeke Talijanska moda 1950. - 2000. -Museo per la Moda della Fondazione

Sartirana Arte 1.800,00

3.30. Muzej Grada Rijeke Hrvatski umjetnici u Crnogorskim muzejima , Ervin Dudrović 2.700,00

3.31. Muzej Grada Rijeke Monografija »Emigracija u Ameriku 1880. - 1914.«, Ervin Dubrović 3.600,00

3.32. Muzej Grada Rijeke Riječki fotografi pedesetih, Ervin Dubrović, izložba 3.600,00

3.33. Muzej Grada Rijeke Emigracija u Ameriku 1880. - 1914., Ervin Dubrović, Gostovanje u

Muzeju Vojvodine i Ellis Island Museum New York 7.200,00

4. Goranska bibliobusna služba 270.000,00

4.1. Gradska knjižnica Rijeka Rijeka Županijski bibliobus 270.000,00

5. Kulturne manifestacije 347.500,00

5.1. Knjižničarsko društvo Rijeka Organizacija stručnih skupova 3.600,00

5.2. Annalinea d.o.o. Mošćenička Draga Mošćeničko kulturno leto 7.200,00

5.3. Centar za kulturu Grada Krka Krk 53. Ljetne priredbe Krk 45.000,00

5.4. Grad Bakar Margaretino ljeto 2009. 13.500,00

5.5. Društvo hrvatskih knjiž.-Ogran. Rijeka Susret mladih pjesnika i pisaca 4.500,00

5.6. KČS Općine Mošćenička Draga Manifestacija »Za Andrejnu« 4.500,00

5.7. Osorske glazbene večeri Osor Osorske glazbene večeri 36.000,00

5.8. Društvo »Tramuntana« Beli Dani Tramuntane 9.000,00

5.9. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Tribine Matice hrvatske - Ogranak u Rijeci 4.000,00

5.10. Spomen. knjižnica i zbirka

Mažuranić Brlić-Ružić Rijeka Dani Ivane Brlić Mažuranić u Rijeci 6.300,00

5.11. Udruga »Drugo more« Rijeka Mediteranske igre (filmski festival), Davor Mišković 9.000,00

5.12. Goranovo proljeće Lukovdol Kulturna manifestacija - Goranovo proljeće 18.000,00

5.13. JU Nar. knjižn. i čitaon. Crikvenica VIII. Jadranski književni susreti 9.000,00

5.14. KUD »Bašćinski glasi« Rijeka IV. Ljeto na Gradini 2008. 9.000,00

5.15. KUD »Bašćinski glasi« Rijeka XVII. Bašćinski glasi 9.000,00

5.16. Klub prijatelja Trsata Rijeka Dani Trsata 1.800,00

5.17. Pontes d.o.o. Krk Pontes, četrnaesti međunarodni književni festival 9.000,00

5.18. Udr. »Glazbeni susreti Gorskog Održavanje 7. smotre svirača heligonki i malih instrumentalnih

kotara« Delnice sastava Gorskog kotara 4.500,00

5.19. Udruga »Moji Ičići« Ičići 7. Liburnija film festival 7.200,00

5.20. Narodna čitaonica Kostrena Jesen u Kostreni 2009. 10.800,00

5.21. Grad Kraljevica Kraljevica Kraljevačko kulturno leto 2009. 18.000,00

5.22. Općina Vinodolska Bribir 9. Vinodolske ljetne noći 12.600,00

5.23. Mješoviti pjevački zbor »Gimpl«

Ravna Gora Festival zvuka - Panfest 2009. 7.200,00

5.24. Kastafsko kulturno leto Kastav 18. Kastafsko kulturno leto 2009. 40.500,00

5.25. Grad Rab Rapske glazbene večeri 7.200,00

5.26. Matica hrvatska ogranak u Čabru 16. glazbeni susreti »Zrinski« 2009.g. 5.400,00

5.27. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Šesnaesti dječiji festival »Grobnički tići kantaju u 2009.« 3.600,00

5.28. Hrvatska čitaonica Trsat Rijeka Susreti frankopanskih gradova kaštela 4.500,00

5.29. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka IV. Konferencija o industrijskoj baštini 3.600,00

5.30. Centar za kulturu Općine Omišalj 9. Festival pučkog teatra Omišalj - Čavle 18.000,00

5.31. Udruga za umjetnost i kulturu

mladih »parNas« Rijeka KIČMA 2009. (2. riječki sajam knjiga i festival časopisa) 6.000,00

6. Muzejske, galerijske i likovne programske aktivnosti 180.500,00

6.1. Centar za kulturu Grada Krka Krk Galerija »Decumanus« Krk, 2009. godina 5.000,00

6.2. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Izložba arhivskog fonda Delavska škola Kastav 1.800,00

6.3. Izložba »Riječke vile« 1.800,00

6.4. Galerija Grada Rijeka Umjetnička fotografija »Akt«, Višnja Slavica Gabout, Bibulić 1.800,00

6.5. Galerija Grada Rijeka Samostalna izložba ak. slikara Neno Mikulić, prof. Željko Lapuh 3.600,00

6.6. Galerija Grada Rijeka Samostalna izložba ak. Slikarice Andrea Bassi, Jasna Rodin 3.600,00

6.7. Dragan Karlo Došen, Rijeka Izložba »Kapetani Kostrene okom fotografa« 1.800,00

6.8. Goranska kiparska radionica Lokve 29. Simpozij GKR Lokve 2008. godine 13.500,00

6.9. Općina Omišalj Mila Kumbatović (1915-2004) Prva posthumna izložba),

Ivanka Reberski 4.500,00

6.10. Općina Omišalj Oton Gliha (1914-1999) Slikar i njegov inspirativni prostor, (Prva

izložba 10 godina poslije smrti) Ivanka Reberski 4.500,00

6.11. Udruga mladih »Akcija« Rijeka Festival kRIk 4:Izložbe mladih i neafirmiranih umjetnika iz PGŽ,

Miran Maćešić 1.800,00

6.12. Udruga mladih »Akcija« Rijeka Gtaffiti radionice 2009. Mario Alempijević 900,00

6.13. Udruga mladih »Akcija« Rijeka Festival kRIk 4:Graffiti Jam 2009. 1.800,00

6.14. Klub prijatelja Trsata Rijeka Izložba na otvorenom »Pul Kaštela« 4.500,00

6.15. KČS »Grobnišćine« Čavle Međunarodna likovna kolonija Grad Grobnik 4.500,00

6.16. Kopart d.o.o. Hreljin Samost. izlož., E. V. Borkovsky, Zdravko Kopas, Nataša Šegota Lah 3.600,00

6.17. Kopart d.o.o. Hreljin Samostalna izložba, Mirne Kutleša, Nataša Šegota Lah 3.600,00

6.18. Kopart d.o.o. Hreljin Samostalna izložba, Bane Milenković, Iva Koerbler 1.800,00

6.19. Kopart d.o.o. Hreljin Izložba »Jazzeri«,Boris Bućan, Iva Koerbler 1.800,00

6.20. Kopart d.o.o. Hreljin Prostorna skulptura, Siniša Majkus, Berislav Valušek 3.600,00

6.21. Dejan Kljun, Čavle Kiparski studio SV Jelena - Grobnik 1.800,00

6.22. HDLU Rijeka Samostalne izložbe, tajništvo HDLUR-a 4.500,00

6.23. HDLU Rijeka Godišnja izložba, tajništvo HDLUR-a 1.800,00

6.24. HDLU Rijeka Ciklus izložbi Dialog, tajništvo HDLUR-a 2.700,00

6.25. HDLU Rijeka Izložba novoprimljenih članova HDLUR-a, tajništvo HDLUR-a 1.800,00

6.26. HDLU Rijeka Međun. razm., HDLUR i Bund Gelsenkirch.r Kunstler,

Tajništvo HDLUR-a 3.600,00

6.27. HDLU Rijeka Klovićevim tragom - suvr. minijat. i slikar.malog formata,

tajništvo HDLUR-a 3.600,00

6.28. Grad Kraljevica IV. Likovna kolonija »Ana Katarina« , Sandra Razum 1.800,00

6.29. Grad Čabar Postava dviju izložbi naših afirmiranih umjetnika, Zvonimir Lipovac 1.800,00

6.30. ORL Plemenitaš Lukovdol Park skluptura mladih umjetnika 2.700,00

6.31. ORL Plemenitaš Lukovdol XVI. Međunarodni raku saziv 10.800,00

6.32. Udruga Kastafsko kulturno leto Likovni program u sklopu »18. Kastafskog kulturnog leta 2009«,

Višnja Slavica Gabout 4.500,00

6.33. Grad Rab Rapsko likovno ljeto 3.600,00

6.34. Grad Rab Novi stalni postav Gradskog Lapidarija u Rabu 3.600,00

6.35. Galerija »Sveti Nikola« Malinska Izlož. progr. gale. »Sveti Nikola« za 2009. g., Milena Žoc (šest izložbi) 5.400,00

6.36. Udruga Jenio Sisolski Brseč Dvije izložbe, jedna razmjena izložbe i jedna likovna radionica,

Julija Lozzi Barkovići 5.400,00

6.37. KD »Sv. Kuzme i Damjana Škrljevo Forma viva - Galerija na otvorenom, Tomislav Pavletić 5.400,00

6.38. U.O. »Paradiso« Rab Art kolonija Paradiso, Zlatko Makek, Sanda Bajzek 2.700,00

6.39. TZ Općine Punat Izložbe u galeriji Toš u 2009., Jasna Rodin 5.400,00

6.40. Udruga za promicanje vizualne

umjetnosti i kulture »Trag« Rijeka Susret Gradova,(Rijeka i Pula) Vedrana Stipič i Lea Čeč 2.700,00

6.41. Centar za kulturu Općine Omišalj Likovna kolonija »Fulfinum 2009.« - jubilarni 10. saziv,

Višnja Slavica Gabaut 4.500,00

6.42. Zvonimir Pliskovac, Damir Sokolić

Rijeka Samostalna izložba Pliskovac, Sokolić 2.700,00

6.43. Lošinjski muzej Mali Lošinj Izložba »Mađarska avangarda« na Lošinju, Irena Dlaka 4.500,00

6.44. KUU »Artel« Rijeka Likovna radionica, Bruno Paladin 1.800,00

6.45. KUU »Artel« Rijeka Samostalna izložba Zorana Debelića, Borjana Pantelić Skladany 1.800,00

6.46. KUU »Artel« Rijeka Samostalna izložba Maje Pejčinović, Borjana Pantelić Skladany 1.800,00

6.47. Klub Sušačana Rijeka Galerijska i likovna djelatnost - izložbe, Daina Glavočić 2.700,00

6.48. Dunja Demartini, Rijeka Otkrivanje - izložba pjesama 2.700,00

6.49. Dunja Demartini, Rijeka Izložba grafika i fontana iz ciklusa »Skice za gradsku fontanu« 1.800,00

6.50. Udruga Drugo more Rijeka Galerija siz - izlag. djelat. (šest samost. izložbi i jedan performans) 6.300,00

6.51. Nadija Mustapić, Rijeka Samostalna izložba »Being Here - Being There, Galerija ULUPUH,

Zagreb 2.700,00

6.52. Nadija Mustapić, Rijeka Samostalna izložba »Tri priče o istome« Galerija Bačava,

Dom HDLU, Zagrebi Samostalna izložba kolaborativnog rada

dvaju riječkih autorica: Nadija Mustapić (likovna umjetnost, novi mediji)

i Andrea Crnković (arhitektura, teatar) 1.800,00

7. Glazbene programske aktivnosti 227.000,00

7.1. Riječka filharmonija Rijeka VIII. Koncertna sezona 66.600,00

7.2. Udruga »Hal« Viškovo Hal's All Star Guitar Festival 2009 6.300,00

7.3. Udruga »Kanat« Kastav 5. Festival čakavske šansone »Čansonafest - Kastav 2009.« 3.600,00

7.4. Udruga »Kanat« Kastav Objavljivanje nosača zvuka (CD) muške klape »Kastav« 2.700,00

7.5. Udruga »Kanat« Kastav Sudjelovanje ženske klape »Kastav« na 10. Međunarodnom

festivalu »Festival Mundial de Coros Puebla« Mexico 2.700,00

7.6. Pjev. zbor mlad. »J. Kaplan« Rijeka Djelatnost i koncerti zbora u 2009. godini 3.600,00

7.7. KUU »Jeka Primorja« Rijeka Nastup mješovitog pjevačkog zbora tjekom 2009. godine 4.500,00

7.8. Glazbeno društvo »Spinčići« Kastav 34. Susret puhačkih orkestara Istre i 13. Međunarodni festival

puhačkih orkestara »Kastav 2009« 3.600,00

7.9. Žen. vokal. skup. Lira Rijeka Koncerti i gostovanja u 2009. 3.600,00

7.10. Puhački orkestar Lovran Lovran 17. Međunarodni festival puhačkih orkestara »Naš svijet je glazba« 4.500,00

7.11. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Koncerti mladih glazbenika 3.000,00

7.12. Duo Atmospheric Rijeka Audio-video projekt Atmospheric, Lado Bartoniček 3.600,00

7.13. B. J. Promotions Dramalj Sufinanciranje produkcije i izdavanje CD albuma Marca Grazianija

(violina) i Stjepana Hausera (cello) - naklada 1000 kom. CD 3.000,00

7.14. B. J. Promotions Dramalj Potp. gostov. M. Graziania i D. G. Čiković izvan PGŽ

(uk. 5 - 6 nastupa) 4.000,00

7.15. B. J. Promotions Dramalj Međunarodni glazbeni festival »Crikvenica 08« 10.000,00

7.16. Glazbena agencija Haller Rijeka IV. Festival komorne glazbe - Rijeka 2008. 5.400,00

7.17. Glazbena agencija Haller Rijeka Koncertna sezona 2009. 4.500,00

7.18. HGU PGŽ Podružnica Rijeka Vela Gospa - tradicionalni koncert narodne i duhovne glazbe 4.500,00

7.19. Hrvatska glazbena unija PGŽ Božić je judi, tradiconalni koncert Božićnih napjeva Primorja 9.000,00

7.20. Podružnica Rijeka Božić u Vinodolskoj dolini (4 koncerta) 3.600,00

7.21. KČS »Grobnišćine« Čavle Festival Grobnička skala 2009. 3.600,00

7.22. Udr. Kastafsko kulturno leto Kastav 13. Internacionalni festival gitare 3.600,00

7.23. HGD »Zvijezda Danica« Kraljevica Proslava 115. obljetnice (Koncert i ostali troškovi) 3.600,00

7.24. Udruga »USJAK« Rijeka Smotra klapa PGŽ - koji koriste akustične instrumente 4.500,00

7.25. Collegium musicum Fluminense Rijeka Programi za 2009. godinu 4.500,00

7.26. Riječki komorni orkestar Programi za 2009. godinu 7.200,00

7.27. HGU Sklad Delnice Božićni koncerti u Gorskom kotaru 2.700,00

7.28. Zbor Putokazi Rijeka Konc.-scen. upriz.: Mjesečev krug.i snim. i izrada DVD-a:

Mjesečev krug 10.800,00

7.29. Udruga Liburnia Jazz Opatija 9. Liburnia Jazz Festival 9.000,00

7.30. Udruga Liburnia Jazz Opatija Snimanje CD-a Elvis Stanić Power Trio 2.700,00

7.31. Udruga Liburnia Jazz Opatija 5. Jazz Ex Tempore 7.200,00

7.32. Olga Šober Rijeka Seviljski brijač u izvedbi HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 3.600,00

7.33. Zajed. puh. orkestara PGŽ Rijeka 3. Susret Puhačkih orkestara PGŽ 4.500,00

7.34. Kult. umjet. udruga »Artel« Rijeka Koncertna sezona KUU Artel - 15 koncerata klasične glazbe 3.600,00

7.35. HGU Podružnica Zagreb Crescendo music festival 2009. 3.600,00

8. Kazališno-scenske programske aktivnosti 158.900,00

8.1. Plesni art labaratorij Rijeka sB9+Gs13=195PAL0185/2 2.700,00

8.2. Druš. za ples i rekr. »Super dance«

Rijeka Rijeka dance spektakl 4.000,00

8.3. Udr. za scen. umjet.»Prostor +« Rijeka WARP engine Rijeka, večer autorskih radova i performansa 3.600,00

8.4. Udr. za scen. umjet. »Prostor +«Rijeka Reprize predstave Rent a Delta Ivex projekt 4.500,00

8.5. Teatar Rubikon Rijeka Sestre - međun. koprod. s umjet. iz Srbije, prema A.P. Čehovu

i F.G. Lorci 15.000,00

8.6. HKD međ.fest.mal.scena Rijeka 15. Međunarodni festival malih scena Rijeka 40.000,00

8.7. Kazalište »JAK« Mali Lošinj Priprema, igranja i gostovanja kazališnih predstava 8.100,00

8.8. Općina Lokve Lokve Gostovanje kazališnih grupa i plesnih skupina 3.600,00

8.9. KPD »Istarska vila« Kastav Dragi Vi - komedija 6.300,00

8.10. Udruga »Grad kulture« Kastav 49. Festival hrvat. kazal. amatera i 5. međunarodni festival

»Jadran 2008« 10.800,00

8.11. PUR »Ronde & Klub Rijeka Prve riječke mažoretkinje- redovne aktivnosti 5.400,00

8.12. Udruga »Trafik« Rijeka Premijera i reprize multimedijalne predstave »Dive« 10.800,00

8.13. Udruga »Trafik« Rijeka Rreprize predstave »Destinacija Trafik: Divljač« 6.300,00

8.14. Udruga »Ri Teatar« Rijeka Multimedijalni koncept nove scene mladih 13.500,00

8.15. Halubajske mažoret. Viškovo Državno natjecanje 5.400,00

8.16. Hrvat.institut za pokret i ples Zagreb 26. Tjedan suvremenog plesa u Rijeci 4.500,00

8.17. Plesna skupina Porto Ri Rijeka Porto Ri, Lidija Brajković 5.400,00

8.18. Udruga »Katapult« Rijeka Tečaj pisanja scenarija 2.700,00

8.19. Udruga »Ča« Kastav Pred. »Dioničari na potezu« aut. S. Cuculić, radio-emisija

»Maneštrica« aut. E. Mlakar 2.700,00

8.20. Cent. za kult. turiz. »Koraki« Ičići Radionice suvremenog plesnog kazališta 3.600,00

9. Izdavačka i bibliotečna djelatnost 367.000,00

9.1. Edit novin.-izdav. ustan. Rijeka Raccolta antologica di poesie, Giacomo Scotti 4.500,00

9.2. Knjižničarsko društvo Rijeka Izdavanje stručnog časopisa KDR-a 3.600,00

9.3. VKD Frankopan Vrbnik Vrbnički vidici, 2 broja 4.500,00

9.4. Druš. hrv. knjiž.-Ogranak u Rijeci Časopis književna Rijeka 34.200,00

9.5. Druš. hrv. knjiž.-Ogranak u Rijeci Snima se, Luigi Pirandelo, prijevod Vanesa Begić 4.500,00

9.6. Druš. hrv. knjiž.-Ogranak u Rijeci Satkan od zemlje i svjetla, Tomislav Milohanić, kratke prozne forme 4.500,00

9.7. Druš. hrv. knjiž.-Ogranak u Rijeci Biblioteka kazališna knjižnica - drama »Differenti opinioni«,

David Hare 3.600,00

9.8. Druš. hrv. knjiž.-Ogranak u Rijeci Biblioteka kazališna knjižnica - drama »Djevojčica«, Nina Mitrović 3.600,00

9.9. Druš. hrv. knjiž.-Ogranak u Rijeci Biblioteka kazališna knjižnica - drama »Glorius«, Peter Quilter 3.600,00

9.10. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Vjesnik DAR-a, sv. 51 7.200,00

9.11. Izdavački centar Rijeka Rijeka Časopis Novi Kamov 34.200,00

9.12. Izdavački centar Rijeka Rijeka Apokalipsa avangarde, Branimir Bošnjak, dodaci, komentari 7.200,00

9.13. Izdavački centar Rijeka Rijeka Sveti vid XIV. Sveti vid po 15. put, D. Munić, Lj. Stefanović, zbornik 4.500,00

9.14. Izdavački centar Rijeka Rijeka Izabrane i nove pjesme, Dragica Torić Drenovac 4.500,00

9.15. Izdavački centar Rijeka Rijeka Oslikavanje pakla, poetska freska, Damir Sirnik 4.500,00

9.16. Izdavački centar Rijeka Rijeka Književnopovijesne putositnice, Ines Srdoč Konestra 5.400,00

9.17. Izdavački centar Rijeka Rijeka Riječke studije i rasprave, Ervin Dubrović 4.500,00

9.18. Izdavački centar Rijeka Rijeka Nike uspomene starinske, memoarski zapisi, Josip Antun Petriš 4.500,00

9.19. Izdavački centar Rijeka Rijeka Fojba u jesen, roman, Ezio Mestrovich 4.500,00

9.20. Rinaz d.o.o. Rijeka Kniga puna nade - Das buch voll von hoffnung, pjesme Andrija

Vučemil, prijevod na njemački 6.000,00

9.21. Rinaz d.o.o. Rijeka Bio jednom jedan otok... »Pjesničko slikarska mapa«, slike Josip

Battarelo i Nevenko Žunić i pjesnik Andrija Vučemil 6.000,00

9.22. Rinaz d.o.o. Rijeka Kvarnerska rapsodija - pjesme novom zavičaju, Andrija Vučemil 6.000,00

9.23. Adamić d.o.o. Rijeka Mod. arhitek. Rijeke i Sušaka, Julija Lozzi Barković

- Jasna Rotim Malvić 15.000,00

9.24. Adamić d.o.o. Rijeka Riječka enciklopedija, Petar Strčić 15.000,00

9.25. Matica hrvatska-Ogranak u Rijeci Notno izdanje »Simfonijska impresija«, Vjekoslav Gržinić 10.000,00

9.26. Matica hrvatska-Ogranak u Rijeci Zbornik radova sa Znan. skupa »More - hrvatsko blago«, Josip Vicelja 9.000,00

9.27. Matica hrvatska-Ogranak u Rijeci Znanstveno-kulturna smotra »Dometi« 10.800,00

9.28. Udruga »parNas« Rijeka Časopis za umjetnost i kulturu »Re« 12.000,00

9.29. Gor. kipar. radion. Lokve Monografija GKR Lokve povodom 30 godina postojanja i rada 9.000,00

9.30. Povijesno društvo Rijeka Biobibliografija Nikole Stražičića, Petar Strčić 5.400,00

9.31. Povijesno društvo Rijeka Časopis Rijeka, god. XIV., dva sveska 10.800,00

9.32. Klub prijatelja Trsata Rijeka Glasilo »Trsatika« 2.700,00

9.33. Etno-udruga »Prepelin' C« Delnice Objav. dijalekt. zbirke pjesama »Trda gora«, Davor Gregurić 2.700,00

9.34. Matica hrvatska Ogranak Delnice Tiskanje knjige »100 godina tamburaštva u Gornjim Kutima« 3.600,00

9.35. Klub Sušačana Rijeka Sušačka revija - časopis 34.200,00

9.36. Grad Kastav Zbornik Kastavštine- knjiga XVII - 209. Dean Jurčić 9.000,00

9.37. Glosa d.o.o. Rijeka Krčki kalendar 2009 9.000,00

9.38. Grad Bakar Bakarski zbornik br. 13 9.000,00

9.39. Matica hrvatska ogranak u Čabru Izdavačka djelatnost u 2009. godini (Riječnik čabarskog govora,

Reprint izdanja sabranih djela pisca Čopa, Salezijanska družba

don Ivana Bosca i salezijanci u Hrvatskoj, Moje malo Plešce) 7.200,00

9.40. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka III. Zbornik radova (2007.) 7.200,00

9.41. Hrvat. knjiž. druš. »Osvit« Rijeka Miris svitanja, Jadran Zalokar, poezija 3.600,00

9.42. Hrvat. knjiž. druš. »Osvit« Rijeka Patrioti Istarski, Ernie Gignte Deškovič, beletirističko štivo 2.700,00

9.43. KČS Grobnišćine Čavle Monografija Međunarodne likovne kolonije Grobnik 5.400,00

9.44. Verba d.o.o. Rijeka Bajka »Ružičasta vila«, Vesna Miculinić Prešnjak 4.500,00

9.45. Udruga Katapult Rijeka Katapultura - tiskanje rukopisa neafirmirani pisaca i edukacija u

području lekture, uredništva i kreativnog pisanja - Tea Tolić 3.600,00

10. Znanstveno-stručna obrada spomeničke baštine 163.200,00

10.1. Općina Omišalj Fulfinum -Forum 7.200,00

10.2. Državni arhiv u Rijeci Rijeka Posebno izdanje Vjesnik DAR-a »Inventarij crkve i samostana Sv.

Marije Mandalene u Portu na otoku Krku 1734. - 1878.« 3.600,00

10.3. KČS Kostrena Liburnijske gradine; Iva Smokvina 3.600,00

10.4. Spomenička knjižnica i zbirka

Mažuranić Brlić-Ružić Rijeka Konzervacija/restauracija i sanacija književne građe 4.500,00

10.5. Gradska knjižnica Rijeka Obilježavanje obljetnica GKR-a (160. godina osnivanja) 13.500,00

10.6. Općina Matulji Arheološka istraživanja - Gradina Pasjak 2009. 6.300,00

10.7. Javna ustanova Narodna knjižnica i

čitaonica Crikvenica Zaštita i obrada rukopisne i likovne ostavštine - Zavičjna zbirka 5.400,00

10.8. KČS »Grobnišćine« Čavle Znanstveni skup Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi 4.500,00

10.9. KČS »Grobnišćine« Čavle Zavičajna muzej Grada Grobnika - Etnološka zbirka 4.500,00

10.10. Udruga mladih i građana

»Leprinac« Veprinac DVD o Veprincu 2.700,00

10.11. Etno-udruga »Prepelin' C« Delnice Nastavak prikupljanja etnografskih predmeta, snimanje etnokazivača i

priređivanje kulturnih događanja vezanih uz goransku etnografiju 4.500,00

10.12. Narodna knjižnica i čitaonica Zaštita knjižnične građe zavičajne zbirke knjižnice Kraljevica 5.400,00

Kraljevica Kraljevica

10.13. Povijesno društvo Rijeka Znanstveni susreti mladih znanstvenika-povjesničara Rijeke i riječkog

područja te Kopra i koparskog područja na temu povijest koparskog i

riječkog područja 3.600,00

10.14. Povijesno društvo Rijeka Znanstveni skup Historiografi Rijeke i riječkog područja, Petar Strčić 3.600,00

10.15. Ustanova u kulturi »Dr. Ivan Restauracija skluptura Zvonka Cara - Crikvenica (nastavak programa

Kostrenčić« Crikvenica obnove autorovih orginalnih modela) 5.400,00

10.16. Grad Kraljevica Kraljevica Istražni radovi na etno-selu Sitovica, Vladimir Dročić 6.300,00

10.17. Općina Kostrena Kostrena Nastavak programa sustavnog arheološkog istraživanja i prezentacije

prapovijesnog gradinskog naselja na brijegu Solin, Ranko Starac 4.500,00

10.18. Hrvatski muzej turizma u Opatiji Jadranski barkajoli i turizam, Mirjana Kos Nalis 4.500,00

10.19. Hrvatski muzej turizma u Opatiji Hrvatski hoteli do I. svjetskog rata Mirjana Kos Nalis 4.500,00

10.20. Sveučilište u Zagrebu - Mneđunarodni Arheološka i konzervatorska istraživanja benediktinskog

istraživački centar za kasnu antiku i samostana i crkve Sv. Petra u Osoru na otoku Cresu,

srednji vijek Zagreb Miljenko Jurković 5.400,00

10.21. Sveučilište u Zagrebu - Međunarodni Arheološko istraživanje lokaliteta Kaštelina na otoku Rabu,

istraživački centar za kasnu antiku i Miljenko Jurković

srednji vijek Zagreb 4.500,00

10.22. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka Web stranica - održavanje i proširenje 3.600,00

10.23. Župa Uznesenja blažene

Djevice Marije u Vrbniku Digitalizacija nacionalne knjižne građe u Vrbniku - Antun Zec 4.500,00

10.24. Općina Vrbnik Vrbnik Očuvanje i njegovanje kulturne baštine - srednjovjekovna utvrda Gradec 5.400,00

10.25. Darinko Munić, Rijeka Popis arhiviranja Isusovačkog samostana Rijeka (1623. - 1774.) 4.500,00

10.26. Ira Rechner Šustar, Rijeka Knjiga - Kastav, od gradine do grada 6.300,00

10.27. Udruga »Ljubitelji lokvarskih starina«

Lokve Zavičajna zbirka (etno zbirka) 3.600,00

10.28. Udruga »Dr. Franjo Rački« Fužine Zbornik radova: Dr. Franjo Rački, znanstveni skup i rad udruge 4.500,00

10.29. Franjevački samostan Sv. Marije na

Trsatu Rijeka Franjevačka ikonografija - treći međunarodni skup ikonografskih studija 5.400,00

10.30. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Fotomonografija; Liburnijske gradine u okolici Grada Bakra 5.400,00

10.31. Sveučilišna knjižnica Rijeka Digitalizacija starih riječkih novina: 1843. - 1918. 12.000,00

11. Aktivnosti katedri čakavskog sabora, folklora i narodnih običaja 253.500,00

11.1. Udruga »Gromišćina zemja« Čavle Promocija pastirske odjeće 3.600,00

11.2. VKD Frankopan Vrbnik Škola sopela 2.700,00

11.3. Udruženje sopaca otoka Krka Zaštita i promicanje glazbene baštine otoka Krka 9.000,00

11.4. KČS Općine Mošćenička Draga Pokret. proj. očuvanje pomorske i ribarske baštine na Liburniji 2.700,00

11.5. KČS Općine Mošćenička Draga Mošćenički zbornik, br. 6 5.400,00

11.6. KČS Kostrena Kostrena Izdavačka djelatnost - Život, kultura i povijest Kostrene, Zbornik 3,

Vjekoslav Bakašuna »Poginuli umrli i nestali pomorci Kostrene

diljem svijeta«, Daniel Kokić »Povijest školatva i Povijest župa

Kostrene, Ivo Paškvan »Povijest Martinšćice«, Branka Križik Longin

»Zbirka pjesama« 5.400,00

11.7. KČS »Društvo za povjesnicu Klana« Kult.-znan.i skup XVI. dani dr. Matka Laginje i ostali progr. društva 18.000,00

11.8. KČS »Društvo za povjesnicu Klana« Izdavanje VIII. redovnog Zbornika Društva 5.400,00

11.9. Općina Matulji Matulji Zvončaraska smotra 2009 5.400,00

11.10. Udruga »Ljubitelji lokvarskih Tradic. lokv., graditeljstvo, glazba, stari lokvarski zanati, običaji,

starina« Lokve govori... 4.500,00

11.11. Udruga »Grad kulture« Kastav Karnevalske zabave Kastav 2009. 3.600,00

11.12. KČS »Grobnišćine« Čavle Redovna djelatnost 8.100,00

11.13. KČS »Grobnišćine« Čavle Grobnička jesen 2009. 9.000,00

11.14. KČS »Grobnišćine« Čavle Grobnički list - godišnjak 9.000,00

11.15. Mješoviti pjevački zbor »Gimpl«

Ravna Ggora Očuvanje i njegovanje zbornog pjevanja 7.200,00

11.16. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Njeg. kult. bašt. kojom potič. promidž. naše Županije;

»Ča - kaj - što«; Vukovar 2009. 4.500,00

11.17. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Zbirka starih kikarica (Tiskanje kataloga) 2.700,00

11.18. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Naklad.a djelat. podr. kult.; knjiga - Čigova san, Zlata Petešić (poezija) 2.700,00

11.19. Udruga mažoretkinja »Korak po

korak« Vrbovsko Folklor Moravice 5.400,00

11.20. Grad Rab »Rapski tanac« 3.600,00

11.21. KUD »Vrelo« Fužine 10. Međunarodni susret puhačkih orkestara 6.300,00

11.22. Matica hrvatska ogranak u Čabru Zaštita i poticanje pisanja na domaćem govoru, Ivan Janeš 1.800,00

11.23. Matica hrvatska ogranak u Čabru Redovna djelatnost u 2009.g. 2.700,00

11.24. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Gostovanje folklorne skupine na Siciliji (Italija) 3.600,00

11.25. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Četvrta revija narodnih nošnji (oblačila) iz Hrvatske 2.700,00

11.26. KUD »Zvir« Jelenje Dražice Petnaesti susret folklornih skupina »Zatancajmo po domaći« 18.000,00

11.27. Istra film Rijeka Hrvatska glagoljica - dokumentarni film 15.000,00

11.28. TZ Grada Čabra Dvije smotre starih običaja izanata 4.500,00

11.29. Centar za kulturu Općine Omišalj Etno festival Omišalj 2009. 4.500,00

11.30. Centar za kulturu Općine Omišalj Ljetna škola glagoljice 2009. za Slovake i Hrvate iz Slovačke 2.700,00

11.31. Etno-eko udruga »Jabuka« Rijeka Etno-eko festival »Jabuka« 4.500,00

11.32. Općina Klana Projekt izrade klanjskog rječnika 4.500,00

11.33. Folklorni ansambl »Zora« Opatija Program očuvanja plesova Liburnijskog kraja 6.300,00

11.34. KUD »Zeleni vir« Skrad Očuvanje kulturne baštine (nismo i nebomo pozabili) 3.600,00

11.35. Župni ured Delnice Izdavanje monografije kulturne i povjesne baštine Gorskog kotara 9.000,00

11.36. Forus d.o.o. Rijeka Dokumentarni film »Do you speak Žejanski«, Sanjin Stanić 9.000,00

11.37. Hrvatska čitaonica sela Kuti,

Gornji Kuti Nabava knjižne građe »Knjiga svima - malima i velikima« 7.200,00

11.38. Udr.»Težakinje i težaki z Praputnjaka« Ono ča j' ustalo - ljudi i užanci našega kraja 3.600,00

11.39. Folklorno društvo Njivice Njivice Folklorna plesna skupina 5.400,00

11.40. Općina Malinska Malinska 55. Festival folkolora otoka Krka - Malinska 2009. 18.000,00

11.41. KUD »Željezničar« Moravice Limena glazba 2.700,00

12. Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva 331.000,00

13. Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga 144.400,00

13.1. Grad. knjiž. V. C. Emin Opatija Nab. knj. građe (za knjiž. u Opatiji, Kastvu, Matuljima,

Lovranu i M. Dragi) 6.300,00

13.2. Gradska knjižnica Bakar Nabava knjižne građe 6.300,00

13.3. Grad Rab Nabava knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici Rab 3.600,00

13.4. Grad. knj. I. G. Kovačića Vrbovsko Nabava knjižne građe u 2009. g. 6.300,00

13.5. Narodna knjižnica Čabar Nabava knjižne građe u 2009. g. 6.300,00

13.6. Lošinjski muzej Mali Lošinj Otkup knjižne građe za knjižnicu Lošinjskog muzeja 3.600,00

13.7. Nar. knjiž. i čitaonica Crikvenica Nabava knjižne i neknjižne građe 4.500,00

13.8. Općina Čavle Nabava knjiga za knjižnicu 12.600,00

13.9. Ustanova u kulturi »Dr. Ivan Pomoćni prostor za edukativne radionice - nastavak opremanja

Kostrenčić« Crikvenica višenamjenskog prostora 4.500,00

13.10. TZ Grada Čabra Svečane odore Grada Čabra 4.500,00

13.11. Općina Vrbnik Nab. i održav. opreme za kulturne djelatnosti Biblioteke Vitezić 4.500,00

13.12. HGD »Zvijezda Danica« Kraljevica Nabava materijala i šivanje kraljevačke nošnje 3.600,00

13.13. Udruga Sungerski lug Sunger Nabava i održavanja opreme za kulturnu djelatnost 4.500,00

13.14. Nar. knjiž. i čitaon. Šmrika Opremanje izložbeno-galerijskog prostora 4.500,00

13.15. Udruga »Čebranske tamburaše«

Čabar Servis harmonike i održavanje ostalih instrumenata 3.600,00

13.16. Kult.-zab. udr. »Volosko« Opatija Stilizacija i šivanje novih odora 3.600,00

13.17. Udr. za nar. običaje »Ledenice« Osnivanje tamburaške sekcije 3.600,00

13.18. Udruga »Skradska žena« folklorna

sekcija »Majžice« Skrad Izrada novih narodnih nošnji 4.500,00

13.19. Folklorni ansambl »Zora« Opatija Program nabave i održavanja nošnji Liburnijskog kraja 4.500,00

13.20. KUD Delnice, Delnice Dopuna opreme za Delnički pir (narodna nošnja) 4.500,00

13.21. Općina Vinodolska Bribir Opremanje muzejske zbirke - Bribir - stalni postav 13.500,00

13.22. Gradska knjižnica Bakar Opremanje knjižnice 3.600,00

13.23. B.J. Promotions Dramalj Inform. oprema za ured festivalske produkcije »Crikvenica 09« 4.000,00

13.24. Puh. orkes. DVD-a Vrbovsko Nabava novih glazbenih instrumenata 3.600,00

13.25. KUD »Neven« Selce Nabava instrumenata 3.600,00

13.26. KUD »Neven« Selce Obnova narodne nošnje Selca 3.600,00

13.27. KUD »Zeleni vir« Skrad Opremanje orkestra 3.600,00

13.28. Općina Skrad Opremanje pozornice Doma kulture u Skradu 9.000,00

14. Filozofski fakultet u Rijeci - Sufinanc. proj. »Srednjevjekovna spomenička baština« 40.000,00

15. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 22.200,00

III. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

1. Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme 321.600,00

1.1. Atletski klub »Kvarner Autotrans« Nabavka sportskih rekvizita 10.800,00

1.2. Boćarski savez PGŽ-a Oprema i rekviziti za školu boćanja 2.700,00

1.3. Brdsko biciklistički klub »Marun«,

Lovran Nabava sportske opreme - rukavice, zaštite, kimona 3.600,00

1.4. Društvo sportova na moru »Volosko« Nabava kompleta sportske opreme za jedrenje na dasci 3.000,00

1.5. HNK »Goranin« Nabava sport. opr.: pokretni golovi, čunjevi, lopte, dresovi, trenerke,

torbe 4.500,00

1.6. Jedriličarski klub »3. maj« - Rijeka Popravak korita, jedara i jarbola na postojećim jedrilicama, nabava

novih jedara i jarbola, nabava jedrilice Optimist i Laser 9.000,00

1.7. Jedriličarski klub »Galeb«, Kostrena Nabava i održavanje sportske opreme 10.000,00

1.8. Jedriličarski klub »Istra«, Lovran Nabava jedrilice marke Laser i Optimist 9.000,00

1.9. Jedriličarski klub »Neverin«, Čavle Nabava brodice Adria 1020 9.000,00

1.10. Jedriličarski klub »Plav«, Krk Nabava jedrilice klase Laser RD za Gloriu Kukuljan 9.000,00

1.11. Jedriličarski klub »Opatija« Nabava i održ. sport. opr. - jedra, jarboli, kormila, kobilice 9.000,00

1.12. Jedriličarski klub »Oštro« Kraljevica Nabava i održavanje opreme-opremanje klupskog plovila 2.700,00

1.13. Jedril. klub »Jugo«, Mali Lošinj Nabava vanbrodskog motora »Honda« BF 40 LRTW-direct inj. 9.000,00

1.14. Kajak klub »Rab« Nabava opreme, trenerke i majice 2.700,00

1.15. Karate klub »Delnice« Nabava i održavanje sportske opreme 2.000,00

1.16. Karate klub »Ri Croatia« Nabava sportske opreme - rukavice, zaštite, kimona 1.800,00

1.17. Karate klub »Učka« Nabava i održavanje sportske opreme 2.000,00

1.18. Klub podvnod. aktiv. »Kostrena« Nab. natjecateljske opr. - peraje, maske, disalice, ronilačka odjela, boce

i sklop.za podv. orijent., regulatori, foto oprema, atestiranje i servis 5.000,00

1.19. Klub podv. djelat. »INA Kostrena« Nabava autonomne ronilačke opreme 2.700,00

1.20. Klub sinkroniziranog plivanja Nab. spor. opr. - vijače, daskice, strunjače, lopte medicinke, obruči,

»Primorje Aqua Maris« utezi, trampolin, prostirke, elastične trake, štoperice, lopte, prostirke,

trenerke, bademantili, torbe, majice 9.000,00

1.21. Košarkaški klub »Kastav« Nabava sportske opreme-lopte, vijače, prepreke 4.500,00

1.22. Košarkaški klub »Torpedo« Nabava sportske opreme 4.000,00

1.23. Kuglački klub »Skrad« Nabava sportske opreme - tenisice i torbe 1.800,00

1.24. Kuglački klub »Polet«, Skrad Nabava sportske opreme- dresovi, trenerke, tenisice) 1.800,00

1.25. Općina Vrbnik Nabava golova i lopti za nogomet 2.700,00

1.26. Orijentacijski klub »Lokve«, Lokve Nabava prijenosnog računala i agregata 2.700,00

1.27. Orijentacijski klub »Ris« Delnice Natjecateljska oprema - »OCAD« 7.200,00

1.28. Plivački klub »Primorje Croatia Nabava sportske opreme - Plivačke daske, lopatice za ruke, peraje,

Osiguranje«, Rijeka gume za rastezanje 4.500,00

1.29. Riječki športski sveučilišni savez Nabava sportske opreme - dresovi, trenerke, torbe 2.700,00

1.30. Rukometni klub »Matulji 2001« Nabava sportske opreme- rukometni golovi i mreže 2.700,00

1.31. Skijaški savez PGŽ Nabava o održavanje sportske opreme za skijaške klubove 27.000,00

1.32. Stolnoteniski klub »Rijeka« - Rijeka Nabava stolno-teniske opreme 4.000,00

1.33. Stolnoteniski klub »Srdoči« Nabava opreme - 12 brojača i 40 stolnoteniskih pregrada 3.600,00

1.34. Stolnoteniski sportski klub

»Petehovac« Nabava stolova za stolni tenis 4.000,00

1.35. Streljački klub »Lokomotiva« Rijeka Nabava i održavanje sportske opreme 4.500,00

1.36. Streljački klub »Mali Lošinj« Nabava sportske opreme - streljačka jakna, hlače, cipele i rukavice 4.500,00

1.37. Streljački klub »Rječina« Nabava zračnog oružja i opreme 5.000,00

1.38. Streljački klub »Papriničar« Rijeka Nabava sportske opreme 4.500,00

1.39. Športsko društvo »Mlin« Plešce Nabava traktor kosilice MTD-91 SD Spider - za nogometni teren 5.000,00

1.40. Športsko društvo »Vihor«, Baška Kupovina jedrilice klase optimist 9.000,00

1.41. Taekwondo klub »Grobnik« - Čavle Nabava TKD borilišta (Tatami strunjače) 2.700,00

1.42. Taekwondo klub »Kraljevica« Nab. i održ. sport. opr. - vreće za trening, fokuseri, vijače, tatami 2.700,00

1.43. Taekwondo klub »Rječina« - Jelenje Nabava sportske opreme - tatami strunjače 2.700,00

1.44. Taekwondo klub »Velebit« Rijeka Nabava sportske opreme - tatami, prsluci, kacige, fokuseri 2.700,00

1.45. Taekwondo Savez PGŽ Nabava dva tatami borilišta za TKD 3.600,00

1.46. Triatlon klub »Rival«, Rijeka Nab. sport. opr.-biciklistički dres komplet, natjecateljski dres, bicikli 4.500,00

1.47. Vaterp. klub »Primorje Erste banka« Nabava i održavanje sportske opreme - lopte, golovi, semafori, 13.500,00

1.48. Veslački klub »Glagoljaš«, Omišalj Nabava sportskog čamca s veslima, dvije sprave za teretanu,

održavanje sportskih čamaca, vesla i opreme 18.000,00

1.49. Veslački klub »Jadran« Rijeka Nabava trenažnog bicikla (6 komada) 9.000,00

1.50. Veslački klub »Jadran« Rijeka Sportske sprave za teretanu 9.000,00

1.51. Veslački klub »Jadran« Rijeka Nabava skul vesla za školu veslanja »Macon« (8 pari) 9.000,00

1.52. ZŠU Grada Čabra Nab. II. dijela opreme, razglas, zvučn. i pojač. za sport. natjecanja 3.000,00

1.53. Ženski gimn. klub »Vita« Rijeka Nabava sportske opreme - trenažer 15.000,00

1.54. Žen. nogom. klub »Rijeka-jack pot« Nabava i održavanje sportske opreme 4.000,00

2. Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih klubova 289.000,00

3. Posebni programi i aktivnosti invalidnih osoba i invalida Domovinskog rata 132.000,00

3.1. Atletski klub »Srce« za osobe s

invaliditetom Atletika je u mojem srcu 6.300,00

3.2. Atlet.klub parapl.»Lanterna« Kraljevica Međunarodna natjecanja u atletici 4.500,00

3.3. Atlet.klub parapl.»Lanterna« Kraljevica Otvoreno državno prvenstvo u atletici 1.800,00

3.4. Atlet.klub parapl.»Lanterna« Kraljevica Europsko prvenstvo u atletici 3.600,00

3.5. Klub za šport. rekr. »Gorovo«, Opatija Škola plivanja za djecu s poteškoćama u razvoju 2.700,00

3.6. Plivački klub Forca Škola plivanja za osobe s invaliditetom 5.000,00

3.7. Plivački klub Forca Natjecanja plivanja za osobe s invaliditetom 5.000,00

3.8. PK »Primorje Croatia osiguranje« Rad s invalidnim osobama oštećena zdravlja 13.500,00

3.9. Savez športova osoba s invaliditetom Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima u streljaštvu,

PGŽ stolnom tenisu, atletici, kuglanju, alpskom skijanju, boćanju, pikadu, 77.000,00

visećoj kuglani i šahu

3.10. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ Sportom prema zdravlju 3.600,00

3.11. Strelj. kl. osoba s invalid. »Rijeka« Nacionalni program »Serijska zračna puška« 1.800,00

3.12. Udruga »Sunce«, Rijeka Terapijsko jahanje 2.700,00

3.13. Udruga za terapijsko jahanje Sudjelovanje na Državnom prvenstvu iz dresurnog jahanja za osobe s

»Pegaz« Rijeka invaliditetom i pripremnom konjičkom turniru u 2009.godini 4.500,00

4. Djelatnost Zajednice športova PGŽ i županijskih saveza 2.535.000,00

5. Nagrađivanje kvalitete u sportu 730.000,00

6. Elaborat baze podataka o sportskim objektima na području PGŽ 0,00

7. Potpora omladinskim pogonima prvoligaških klubova PGŽ 669.900,00

7.1. HNK »Rijeka« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 240.000,00

7.2. KK »Kvarner - Novi Resort« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.3. ŽRK »Zamet« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.4. RK »Zamet« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 39.600,00

7.5. MOK »Rijeka« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.6. ŽOK »Rijeka« - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.7. OK »Grobničan« - Čavle Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.8. VK »Primorje EB« (M) - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 44.000,00

7.9. VK »Primorje EB« (Ž) - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 15.000,00

7.10. Stolnot. šp. kl.»Petehovac« - Delnice Potpora omladinskim pogonima 15.000,00

7.11. Stolnoteniski klub »Srdoči« Potpora omladinskim pogonima 13.500,00

7.12. Boćarski savez PGŽ - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 41.400,00

7.13. Kuglački savez PGŽ - Rijeka Potpora omladinskim pogonima 41.400,00

8. Sufinanciranje pripreme članova dječje reprezentacije iz PGŽ u alpskom skijanju - Hrvatski skijaški savez 36.000,00

9. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 21.000,00

IV. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

1. Programske aktivnosti u poticanju i promicanju tehničke kulture 73.400,00

1.1. Akadem. astronom. društvo Rijeka Akcija opažanja i snimanje meteora Perzeida 2.700,00

1.2. Akadem. astronom. društvo Rijeka Međun. promatr. natjec. iz astronomije - Messierov maraton 2009 3.600,00

1.3. Akadem. astronom. društvo Rijeka Izdavanje časopisa Polaris 10.800,00

1.4. Astron. druš. »Leo Brenner« M. Lošinj Očuvanje povijesne baštine - Zvjezdarnica »Manora« 3.600,00

1.5. Fotoklub »Rijeka« Monografija Fotoklub »Rijeka« 1937. - 2008. 7.200,00

1.6. Tanja Golić Može i drugačije - kratki igrani film 4.500,00

1.7. Klub podvodnih aktivnosti »Kostrena« Ekološka akcija Kostrena 2009. i Kupa 2009. 3.000,00

1.8. Klub podv. djelat. » INA Kostrena« Organizacija eko akcije - čišćenje podmorja 2.700,00

1.9. Klub za slobodno letenje »Homo Organizacija 9. otvorenog prvenstva u slobodnom letenju 3.600,00

volans« zmajem Opatija-Učka 2009.

1.10. Klub za slobodno letenje »Homo Sudjelovanje na natjecanju na Svjetskom prvenstvu u 3.600,00

volans« slobodnom letenju zmajem, Francuska 2009.

1.11. Liburnija-film Izložba 50 godina Liburnija - filma 11.000,00

1.12. Liburnija-film Monografija »Prvih 50 godina Liburnija - filma« 9.000,00

1.13. Elfrida Mahulja Foto - poetska mapa »Četiri godišnja doba - slušajući tišinu« 1.800,00

1.14. Marin Tomulić »Zvuk« - film, fotografija, internet 2.700,00

1.15. Udruga Filmaktiv Filmaktiv - edukacija 1.800,00

1.16. Zrakopl. druš. »Crni Kosić«, Lič Program rada 2009. 1.800,00

2. Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti 63.000,00

2.1. Inovac.o-poduzetnički centar (IPC) Mladi inovator 3.600,00

2.2. Savez inovatora PGŽ Izdavanje IN glasnika inovatora 22.500,00

2.3. Savez inovatora PGŽ Izložba mladih inovatora 13.500,00

2.4. Savez inovatora PGŽ 2. izložba mladih inovatora Omišalj 3.600,00

2.5. Savez inovatora PGŽ IV. Faza informatizacije SI PGŽ 4.500,00

2.6. Savez inovatora PGŽ Organizacija dodjele nagrade »Ivan Luppis« 9.000,00

2.7. Savez udruga inovatora Rijeka Redovna djelatnost 3.600,00

2.8. Zrakoplovni klub »Aero Rab« Osposobljavanje za pilota aviona 2.700,00

3. Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje 165.500,00

3.1. AMD »ZRINSKI« Čabar Organizacija 9. Međunarodne brdske utrke »Čabar 2009« 7.200,00

3.2. Autoklub Rijeka, Rijeka Sigurno u prometu - natjecanje učenika OŠ 8.000,00

3.3. Autoklub Rijeka, Rijeka Organizacija »12. Riječkog autoslaloma« i »13. Riječkog autoslaloma« -

natjecanja za Prvenstvo PGŽ i Prvenstvo Hrvatske 5.400,00

3.4. Centar tehničke kulture Državno i svjetsko natjecanje brodomaketara 17.100,00

3.5. Foto klub Color Rijeka 5. Međunarodna izložba umjetničke fotografije 8.100,00

3.6. Foto klub »Rijeka« Međunarodna izložba fotografija za »Dane sv. Vida« 3.600,00

3.7. IN klub inovatora Rijeka Izložba mladih inovatora 2.700,00

3.8. Ineco Rijeka, Rijeka Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača 16.09.2009. 2.700,00

3.9. Ineco Rijeka, Rijeka Obilježavanje međunarodnog dana zaštite okoliša 2.700,00

3.10. Ineco Rijeka, Rijeka Obilježavanje dana planeta Zemlje 22.04.2009. 2.700,00

3.11. Klub mladih tehničara, Rijeka Natjecanje mladih tehničara PGŽ 22.000,00

3.12. Klub podvodnih aktivnost Organizacija Županijskog prvenstva u plivanju perajama 2009.,

»Kostrena«, Kostrena podvodnoj orjentaciji, Međužupanijsko prvenstvo u podvodnoj

orjentaciji i Božićni miting 5.000,00

3.13. Klub podv. aktivn. »3.MAJ«, Rijeka Sudjel. na državnim i međunar. natjecanjima u podvodnoj fotografiji 2.700,00

3.14. Klub podv. aktivn. »3.MAJ«, Rijeka Državna i međunar. natjecanja u plivanju perajama i brzin. ronjenju 2.700,00

3.15. Klub podv. aktivn. »3.MAJ«, Rijeka Sudjel. na državnim i međunar. natjec. u podvodnoj orijentaciji 2.700,00

3.16. Klub podv. aktivn. »3.MAJ«, Rijeka Organizacija Prvenstva PGŽ u podvodnoj orijentaciji 3.600,00

3.17. Klub za slobodno letenje »Krila Organizacija i sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima u

Kvarnera« zmajarstvu i parajedriličarstvu 4.500,00

3.18. Liburnija-film, Rijeka »MORE«, međunar. festival podmorske i nadmorske fotograf. i filma 14.400,00

3.19. Liburnija-film, Rijeka 40. Kvarnerska revija amaterskog filma KRAF 14.400,00

3.20. Oldtimer klub Rijeka, Rijeka Organiz. »13. međunar.i susret - Oldtimer auto rally - Rijeka 2009« 2.700,00

3.21. Oldtimer klub Rijeka, Rijeka Organiz. »12. međunar. susret - Oldtimer moto rally - Rijeka 2009« 1.800,00

3.22. Oldtimer klub Rijeka, Rijeka Sudjelovanje na državnom natjecanju oldtimera za 2009. 2.700,00

3.23. Padobr. klub »Krila Kvarnera«, Rijeka Otvoreno prvenstvo Primorsko-goranske županije 4.500,00

2.34. Radioamaterski klub »Opatija« Učešće na međunarodnim UKV takmičenjima »Hrvatski ljetni kup«,

»Alpe - Adria« i »Europsko UKV natjecanje I. regiona« 1.800,00

3.25. Savez inovatora PGŽ Sudjelov. mladih inovatora na natjecanju inovacija l'INOV-E 3.600,00

3.26. Savez inovatora PGŽ Sudjelovanje mladih inovatora na »BIS« London 2009. 3.600,00

3.27. Savez inovatora PGŽ Sudjelovanje mladih inovatora na INPEX 2009. 3.600,00

3.28. Savez inovatora PGŽ Sudjel. mladih inov. na međunar. izložbi inovacija ARHIMED 2009. 3.600,00

3.29. Savez inovatora PGŽ Sudjel. mladih inov. na hrvatskom salonu inovacija INOVA 2009. 2.700,00

3.30. ZaMirNET CinéSci - Međunar. festival popularno - znanstvenog filma u Rijeci 2.700,00

4. Programske aktivnosti za darovite učenike i mladež 109.400,00

4.1. Akadem. astron. društvo Rijeka Program astronomske radionice za učenike osnovnih škola PGŽ 6.300,00

4.2. Akadem. astron. društvo Rijeka Predav. i promatranja na Riječkoj zvjezdarnici za učenike OŠ i SŠ 7.200,00

4.3. Akadem. astron. društvo Rijeka Obilježavanje Međunarodne astronomske godine 2009 (IYA 2009) 2.700,00

4.4. Akad. politeh. druš. APOLD Rijeka Mobilna robotika kroz inovatorstvo mladih 2.700,00

4.5. Astron. druš. »Leo Brenner« M. Lošinj Aktivnosti iz astronomije za djecu i mladež 2.700,00

4.6. Auto klub Rijeka Promet u akciji - predav. za roditelje i interakt. radion. za djecu 2.000,00

4.7. Auto klub Rijeka Semafor - računalni kviz znanja iz prometne kulture 2.000,00

4.8. Auto klub Rijeka Sekunda koja mijenja život - interakt. radion. za srednjoškolce 2.700,00

4.9. Auto klub Rijeka Sigurno u prometu - županijsko natjecanje učenika OŠ iz 5.400,00

poznavanja prometnih pravila i upravljanja biciklom

4.10. Centar tehničke kulture, Rijeka Daroviti mogu više i bolje 3.600,00

4.11. Centar za robotiku, Rijeka Robotika - poduka učenika osnovnih škola 4.000,00

4.12. Centar za robotiku, Rijeka Robotika - poduka učenika srednjih škola 4.000,00

4.13. Centar za robotiku »ROBOKRA« Robotika u osnovnoj školi 2.000,00

4.14. Dom mladih Rijeka, Rijeka Sigurno u prometu 3.600,00

4.15. Dom mladih Rijeka, Rijeka Prvi koraci u prometu 5.400,00

4.16. Dom mladih Rijeka, Rijeka Robotika 2.700,00

4.17. Dom mladih Rijeka, Rijeka Automodelari 2.700,00

4.18. IN klub inovatora Rijeka Ljetna škola elektronike 2.700,00

4.19. Ineco Rijeka, Rijeka Projekt »Zemljina biosfera kao najveći eko sustav« 2.700,00

4.20. Padobr. klub »Krila Kvarnera« Školovanje mladih padobranaca 1.800,00

4.21. Radio klub »Kvarner«, Rijeka Radio-amaterski tečaj 1.800,00

4.22. Savez inovatora PGŽ Ljetna škola elektronike 2.700,00

4.23. Savez inovatora PGŽ Program edukacije djece i mladeži »Moje sutra« 18.000,00

4.24. Udr. darov. informatičara, Rijeka Urban Jungle - natjecateljska verzija 2.700,00

4.25. Udr. darov. informatičara, Rijeka Projekt »Jabučnjak« 1.800,00

4.26. Udr. darov. informatičara, Rijeka PHP/FCP škola 3.600,00

4.27. Udr. darov. informatičara, Rijeka WEB/SW radionice 3.600,00

4.28. Udr. za razvoj ekol. i energ., Rijeka Predavanja i seminari iz područja energetike 2.700,00

4.29. ZTK Grada Malog Lošinja Dječje radionice crtanog filma 3.600,00

5. Programske aktivnosti za invalidne osobe i mladež 27.700,00

5.1. Centar za robotiku »ROBOKRA« Robotika za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju 4.000,00

5.2. Centar tehničke kulture Rijeke »Svima jednako« - informatičko obrazovanje odraslih osoba

s invaliditetom 10.800,00

5.3. Klub podv. aktivn. »3.MAJ«, Rijeka Radionica Kvarner je živ i daje život - učenje igrom,bojom i pokretom 2.700,00

5.4. Klub podv. aktivn. »3.MAJ«, Rijeka Tečaj plivanja i ronjenja na dah za djecu s teškoćama u razvoju 3.600,00

5.5. Klub podv. aktivn. »Kostrena« Tečaj ronjenja i stažna ronjenja za invalid. osobe i inval. Domovin. rata 3.000,00

5.6. Udruga ljubitelja fantastike »3. zmaj« Razvoj računalne igre za slijepe i slabovidne osobe 3.600,00

6. Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza 108.400,00

6.1. Klub mladih tehničara Redovna djelatnost 3.600,00

6.2. Savez inovatora PGŽ Materijalni troškovi rada Saveza 15.000,00

6.3. Zajednica tehničke kulture PGŽ Osnivanje ZTK u Krku i Opatiji 2.000,00

6.4. Zajednica tehničke kulture PGŽ Susret jadran. gradova - natjec. u inovacijama, mladež i odrasli 3.000,00

6.5. Zajednica tehničke kulture PGŽ Redovna djelatnost Zajednice 32.000,00

6.6. Zajednica tehničke kulture PGŽ Dodjela nagrada i izbor najboljih udruga, pojedinaca 25.000,00

6.7. Zajednica tehničke kulture PGŽ Ljetna škola robotike - Kraljevica 5.000,00

6.8. Zajednica tehničke kulture PGŽ Programi klubova mladih tehničara na sajmovima i izložbama 3.000,00

6.9. Zajednica tehničke kulture PGŽ Sudjelovanje na MIPRO 4.000,00

6.10. Zajednica tehničke kulture PGŽ Riječka zvjezdarnica i muzej informatike za učenike OŠ i SŠ 2.000,00

6.11. Zajednica tehničke kulture PGŽ Organizacija javnih tribina i stručnih skupova u PGŽ 3.000,00

6.12. ZTK Grada Čabra Rad ZTK Grada Čabra u 2009. g. 3.600,00

6.13. ZTK Grada Kraljevice Robotika u osnovnoj školi 3.600,00

6.14. ZTK Grada Malog Lošinja Brodomodelarstvo autohtonih brodica 3.600,00

7. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 10.000,00

Klasa: 021-04/09-02/27

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 9. travnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr