SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

57.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06, 18/ 06 - pročišćeni tekst i 12/08) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta
Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje
u oblasti kulture »FESTIVAL OPATIJA«

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Statuta Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture »FESTIVAL OPATIJA«, koje je utvrdilo Upravno vijeće ustanove na sjednici održanoj 23. ožujka 2009. godine

II.

Ovaj zaključak će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-gorasnke županije.

Klasa: 012-03/09-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-09/01

Opatija, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr