SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

56.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06,18/ 06 - pročišćeni tekst i 12/08) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta
Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Statuta Gradske knjižnice i čitoanice »Viktor Car Emin« Opatija, koje je utvrdilo Upravno vijeće Gradske knjižnice na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine

II.

Ovaj Zaključak će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-gorasnke županije«.

Klasa: 012-03/09-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-09/03

Opatija, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr