SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

54.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 16. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01 i 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/ 08) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji
Grada Zagreba i Grada Opatije

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Opatije, radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza na temelju obostranog razumijevanja, prihvaća uspostavljanje suradnje između Grada Zagreba i Grada Opatije.

Članak 2.

Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Zagreba i Grada Opatije sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Opatije da potpiše Povelju o prijateljstvu i suradnji Grada Zagreba i Grada Opatije.

Članak 4.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 910-01/09-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-09-01

Opatija, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr