SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

53.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01,129/05,109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 08/06, 18/06-pročišćeni tekst i 12/08. ) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici dana 30.ožujka 2009.godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/06, 49/07, 46/08 i 6/09) (dalje u tekstu: Odluka) u članku 17. točci 3.dodaje se tekst koji glasi:

»- sufinanciranje parkiranja za umirovljenike, vlasnike vozila s mirovinom 3.200 kn i manje,

- sufinanciranje parkiranja za dobrovoljne darivatelje krvi, vlasnike vozila s 50 i više davanja i

- sufinanciranje parkiranja za članove HVIDR-e Opatija, vlasnike vozila.«

Članak 2.

U članku 25.iza stavka 1. dodaje se tekst koji glasi:

»Iznimno, pravo iz članka 6., stavka 1., točka 5. mogu ostvariti djeca 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/06-01/8

Ur. broj: 2156/01-01-09-5

Opatija, 30. ožujka 2009.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Opatije

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr