SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

48.

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove za
organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti
kulture FESTIVAL OPATIJA (pročišćeni tekst)

Članak 1. (prvi)

Briše se članak 8. (osmi) Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA /pročišćeni tekst/.

Članak 2. (drugi)

Mijenja se članak 9. (deveti) Odluke i glasi:

Ravnatelja Ustanove imenuje Upravno vijeće na način i po postupku propisanim Statutom Ustanove.

Članak 3. (treći)

U članku 11. (jedanaestom) Odluke brišu se stavak 3. i 4.

Članak 4. (četvrti)

Mijenja se stavak 1. članka 12. (dvanaestog) Odluke na način da glasi:

»Sredstva za potrebe obavljanja djelatnosti Ustanove osiguravaju se na temelju godišnjeg programa rada i iz slijedećih izvora:«

Ostali tekst ostaje neizmijenjen.

Članak 5. (peti)

U članku 15. (petnaest) stavak 1. odluke briše se brojka »11«.

Članak 6. (šesti)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Članak 7. (sedmi)

Odmah po donošenju ove Odluke Gradsko vijeće Grada Opatije utvrdit će se i donijeti pročišćeni tekst Odluke kao prilog prijavi za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Zadužuje se ravnatelj Ustanove da izvrši prijavu svih promjena sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci.

Klasa: 011-01/96-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-09-3

U Opatiji, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr