SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

45.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96) i članka 58. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine, donosi

IZMJENE ODLUKE
o davanju stanova u najam

Članak 1.

U Odluci o davanju stanova u najam (»Službene novine« broj 15/07 i 35/07) u članku 15. riječi »Gradsko poglavarstvo Grada Opatije« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 16. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 21. stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 21. stavku 3. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 6.

U članku 22. točki 6. riječi »predsjednika Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 7.

U članku 27. stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 28. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 9.

U članku 29. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 10.

U članku 31. stavku 4. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 11.

U članku 33. stavku 4. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 12.

U članku 36. stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 13.

U članku 40. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 14.

U članku 41. stavku 6. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 109/07) i stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 125/08).

Klasa: 011-01/09-01/14

Ur. broj: 2156-01-02-09-1

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE

Predsjednik

Poglavarstva

prof. dr. sc. Amir Muzur, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr