SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

42.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07), članka 3. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) te Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 32/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, dana 16. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojavaju postrojbe civilne zaštite (dalje: Postrojbe) kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Na razini Grada Opatije osniva se postrojbe civilne zaštite opće namjene koja se sastoji od jednog tima koji u svom sastavu ima tri skupine sa ukupnim brojem pripadnika 33.

Članak 3.

Postrojbe će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga.

Mobilizaciju postrojbi obavlja Područni ured Rijeka, Državne uprave za zaštitu i spašavanja, a po nalogu župana.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje postrojbi osiguravaju se u Proračunu Grada Opatije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/09-01/02

Ur. broj: 2156-01-02-09-1

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik poglavarstva

prof. dr. sc. Amir Muzur, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr