SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

38.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 23/01, 08/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Grada Opatije za 2009. godinu

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja za 2009. godinu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 160.339.283,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

III. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 157.861.453,00 kune raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2009. - 2011. sastavni su dio ovog Proračuna.

IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2009. - 2011. GODINE

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

»I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 400-01/08-01/3

Ur. broj: 2156/01-01-09-2

Opatija, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr