SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

37.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2008. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenim Godišnjim obračunom Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu u iznosu od 23.901.881,00 kuna.

Članak 2.

Višak primitaka nad izdacima u ukupnom iznosu od 23.901.881,00 kuna sastoji se iz više ostvarenih prihoda u iznosu od 1.278.794,00 kuna i neizvršenih rashoda u iznosu od 22.623.085,00 kuna.

Članak 3.

Više ostvareni prihodi iz članka 2. ove odluke raspoređuju se u 2009. godini za sljedeće namjene:

-neutrošena sredstva od prodaje stanova
nad kojima postoji stanarsko pravo
- na rezerviranja za buduće izdatke kn 498.131,00

-za program izgradnje objekata
komunalne infrastrukture kn 10.946.906,00

-za program održavanja komunalne
infrastrukture kn 1.415.000,00

-za program upravljanja imovinom
i stambena djelatnost kn 7.285.944,00

-za program izrade prostornih planova kn 995.537,00

-za program državne izmjere kn 614.000,00

-za izradu arhitektonsko urbanističkih
rješenja kn 793.843,00

-za program GIS kn 132.000,00

-za program aktivnosti Gradskog vijeća
(suradnja gradova prijatelja) kn 144.000,00

-za programe Ureda grada
(potpore aktivnostima drugih korisnika) kn 182.000,00

-za opremanje Centra za mlade
i nevladine udruge Grada Opatije kn 117.500,00

-za program srednjoškolskog i ostalog
obrazovanja kn 18.290,00

-za program Gradske knjižnice
i čitaonice V.C.Emina kn 25.500,00

-za program Hrvatskog muzeja
turizma u Opatiji kn 3.530,00

-za dodatne programe u kulturi kn 144.000,00

-za program manifestacije i drugi
projekti kn 140.000,00

-za program sporta kn 165.000,00

-za program socijalne skrbi i zdravstva kn 143.000,00

-za programe Službe za upravni razvitak
(opći rashodi i kapitalna ulaganja) kn 137.700,00

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/23

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr