SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

36.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine ŽPG« 13/01, 08/06 i 18/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće, na sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PRORAČUNA
Grada Opatije za 2008. godinu

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Opatije za 2008. godinu sadrži:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. do 31.12.2008.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Ukupna sredstva proračuna u iznosu od 111.040.302,64 kune raspoređena su po programima, aktivnostima i projektima po nositeljima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

III. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi proračuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 108.416.911,91 kuna raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

IV. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2008. GODINU

Izvršenje plana razvojnih programa za 2008. godinu sastavni je dio ovog Proračuna i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu stupa na snagu osmog dna od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 200  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr