SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD RIJEKA
73

64.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 40. »Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. ožujka 2009. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2008. godini ostvaren višak prihoda u iznosu od 973.230,39 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2008. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/46

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-2

Rijeka, 26. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=607&mjesto=51000&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr