SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08.) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 8/06, 42/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 600-01/08-01/13

Ur. broj: 2107/01-01-09-5

Crikvenica, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr