SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 51. stavak 8. Statuta Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 40. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljce
Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica

I.

Imenuje se Martina Magaš iz Selca za ravnateljicu Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica na vrijeme od četiri godine.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana o dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/09-01/07

Ur. broj: 2107/01-01-09-5

Crikvenica, 30. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr