SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju odredbe članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 73/ 97, 27/01, 59/01, 82/01,103/03 i 44/06) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 40. sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o III. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/05, 53/07 i 53/08) u članku 15. stavak 1. mjenja se iznos »2.500,00« iznosom: »3.000,00.«

U istom članku iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Dijeci poginulih branitelja iz Domovinskog rata učenicima srednje škole i studentima subvencionira se u 100% iznosu pokazna karta bez obzira na imovinski cenzus.«

Stavci 2. i 3. istog članka postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/09-01/15

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr