SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Klana za 2009. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi na području Općine Klana.

Članak 2.

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Klana sastoji se od:

1. potpora kulturnim društvima

2. ulaganja i financiranja djelovanja objekata i ustanova u kulturi

3. organizacije kulturnih manifestacija

4. ostalih programa

1. Potpore kulturnim društvima

- tekuće donacije MPZ Matko Laginja 50.000,00 kuna

- tekuće donacije PZ Sv. Jerolim 7.000,00 kuna

- tekuće donacije Društvu za povjesnicu 50.000,00 kuna

- tekuće donacije udrugama maškara 15.000,00 kuna

- tekuće donacije Udruzi umirovljenika

Općine Klana 30.000,00 kuna

- tekuće donacije Udruzi »Liščani« 20.000,00 kuna

2.Ulaganja i financiranje djelovanja objekata i ustanova u kulturi

- energija za kino i društvene domove 32.000,00 kuna

- izdaci za tekuće i investicijsko održavanje

kina i društvenih domova 10.000,00 kuna

- uređenje stare škole u Brezi 60.000,00 kuna

- multimedijalni centar - materijalni

troškovi, nabava opreme i knjiga 667.907,61 kuna

- unutarnje uređenje kina i izgradnja

svlačionice 55.000,00 kuna

- uređenje Etnografske kuće 13.000,00 kuna

- uređenje sakralnih i drugih spomenika

kulture 125.000,00 kuna

- uređenje društvenog prostora u Liscu 155.000,00 kuna

3. Organizacija kulturnih manifestacija

- organizacija izbora za najljepšu

okućnicu i balkon 4.500,00 kuna

- obilježavanje mjesnih blagdana 25.000,00 kuna

- izdaci za priredbe i manifestacije 45.000,00 kuna

- obilježavanje Dana Općine 80.000,00 kuna

- znanstveni skup Dani Matka Laginje 5.000,00 kuna

- arhiviranje materijala 3.000,00 kuna

4. Ostali programi

- sufinanciranje izdavanja Vjesnika

Državnog arhiva u Rijeci 1.000,00 kuna

- Internet portal Općine Klana 15.000,00 kuna

- Primorski Novi list 15.000,12 kuna

- Glasnik Općine Klana 64.500,00 kuna

- izrada zastave i grba Općine Klana 25.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/12

Ur. broj: 2170-06-09-01-01

Klana, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr