SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Općine Klana za 2009. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 577.698,40 kuna

- Proračun Općine Klana 1.951.801,60 kuna

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) Nabavka zaštitnih ograda 18.500,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 18.500,00 kuna

b) nabava javne dekorativne rasvjete 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 15.000,00 kuna

c) otkup zemljišta za uređenje javnih

površina 100.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 100.000,00 kuna

d) geodetsko-katastarske usluge 148.800,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 148.800,00 kuna

e) projektna dokumentacija 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 15.000,00 kuna

f) usluge nadzora 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

g) uređenja zida na Liscu 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 50.000,00 kuna

h) uređenje okoliša zgrade Općine

Klana 200.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 200.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) potporni zid Predboršt 65.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 65.000,00 kuna

b) izgradnja nogostupa kroz naselje

Klana 505.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 505.000,00 kuna

c) otkup zemljišta za izgradnju

nogostupa kroz naselje Klana 100.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 100.000,00 kuna

d) izrada izvedbenog projekta ceste

u RZ Vojarna Klana 110.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 110.000,00 kuna

e) uređenje ceste kroz RZ Vojarna Klana

(iskop, nasip, tampon) 505.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 22.698,40 kuna

- Proračun Općine Klana 482.301,60 kuna

f) usluge nadzora 70.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 70.000,00 kuna

g) geodetsko-katastarske usluge 51.200,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 51.200,00 kuna

h) prometna signalizacija 13.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 13.000,00 kuna

i) uređenje ceste Kalužica 455.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 455.000,00 kuna

3. Groblja

a) otkup zemljišta za proširenje groblja 75.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 75.000,00 kuna

b) Izgradnja novih ukopnih mjesta 25.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 23.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/11

Ur. broj: 2170-06-09-01-11

Klana, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr