SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na svojoj sjednici održanoj dana 18. prosinca 2008. donosi

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Općine Jelenje za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja potreba u oblasti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kroz Proračun Općine Jelenje za 2009. godinu.

Članak 2.

Ovim Programom predviđa se i osigurava:

1. Pravo na boravak djece u vrtiću sufinanciran s 50% od ukupne cijene vrtića.

2. Pravo učenika Osnovne škole na besplatnu marendu prema Odluci o socijalnoj skrbi Općine Jelenje.

3. Pravo na pomoć i njegu u kući.

4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja.

5. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

6. Pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata.

7. Pravo na pomoć za pogrebne troškove.

8. Pravo na subvenciju komunalnih usluga.

9. Poklon-paketi povodom Božićno-novogodišnjih blagdana za starije osobe i djecu.

10. Jednokratne pomoći.

Članak 3.

Radi ostvarenja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

- boravak djece u vrtiću (50%) - 930.000,00 kn

- besplatna marenda - 52.000,00 kn

- pravo na pomoć i njegu u kući - 40.000,00 kn

- pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 2.000,00 kn

- pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata 150.000,00 kuna

- poklon paketi povodom Božićno-novogodišnjih blagdana za starije osobe i djecu - 40.000,00 kn

- sufinanciranje produženog boravka djece u školi (50%) 150.000,00 kn

- oprema za novorođenčad - 80.000,00 kn

- jednokratne pomoći - 100.000,00 kn

- dobrovoljni davaoci krvi - 15.000,00 kn

- financiranje specijalističkih pregleda starijih osoba - 100.000,00 kn

- udruga umirovljenika - 15.000,00 kn

- sufinanciranje troškova stanovanja - 200.000,00 kn

(ogrjev, prehrana i topli obrok, struja, voda)

- javni prijevoz invalida 20.000,00 kn

- pomoć socijalno ugroženima - 70.000,00 kn

- klub liječenih alkoholičara - 5.000,00 kn

Udruge: UHVDDR - 12.000,00 kn

UHBDDR - 5.000,00 kn

UHDDR -5.000,00 kn

Ostale udruge- 3.000,00 kn

- pomoć invalidima, hendikepiranim osobama - 30.000,00 kn

- konjički klub - terapijsko jahanje: 5.000,00 kn

Članak 4.

Socijalni program Općine Jelenje za 2009. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/07-01/

Ur. broj: 2170-04-01-07-1

Dražice, 18. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr