SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 43. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko poglavarstvo Općine Baška, na sjednici održanoj 4. veljače 2009. godine, donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2009. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se način redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Općine Baška u 2009. godini, pod čime se podrazumijeva održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra uopće, sredstva za redovno upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti, koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška u 2009. godini, te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti, a kojim nisu obuhvaćene one u režimu koncesije.

II.

Zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja pomorskog dobra, čemu se daje poseban značaj, u 2009. godini određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III.

Općinsko vijeće Općine Baška je imenovalo Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja, koje će, u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška iz točke IV. ovoga Plana, rješavati zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja.

Koncesijska odobrenja daju se, u pravilu, na vremenski rok od jedne kalendarske (nedjeljive) godine.

Iznimno, ako se odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, a za obavljanje djelatnosti potrebna je mikrolokacija na pomorskom dobru, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

IV.

POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU S MIKROLOKACIJAMA:

DJELATNOSTI MIKROLOKACIJA


Unutrašnje morske vode i teritorijalno more

1. prijevoz putnika

2. iznajmljivanje plovila (charter)

Morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more

. iznajmljivanje sredstava

1. brodica na motorni pogon 3 - luka Baška,

2. jedrilica, brodica na vesla 5 - uvala Zakamik,

5 - plažice u Ul. Palada (k.č. br. 8908, 8910,

8912, 8913 k.o. Baška)

3. sredstvo za vuču s opremom 3 - mulić ispod parka »Marjan« u Ulici Palada

(k.č. br. 8904 k.o. Baška)

4. daska za jedrenje, 10 - plažica ispod hangara jedr.kluba u Ulici

Palada (k.č.br. 8905 k.o. Baška)

5. sandoline, pedaline i sl. 5 - uvala Zakamik (dio k.č. br. 7256/1 k.o. Baška)

2 - Vela plaža - 1. segment**

10 - Vela plaža - 2. segment**

10 - Vela plaža - 3. segment**

10 - Vela plaža - 4. segment**

6 - Vela plaža - 5. segment**

6 - Vela plaža - 6. segment**

7 - plažice u Ulici Palada (k.č. br. 8908, 8910,

8912, 8913 k.o. Baška)

. ugostiteljstvo i trgovina

1. pripadajuće terase objekata - Ulica Palada (k.č. br. 8915, 8893/1 k.o. Baška)

- Vela plaža,

2. ambulantna prodaja (sladoled i sl.) 1 - Vela plaža - 4. segment 1 - Ulica Palada - ispod spomenika (k.č. br. 8916

k.o. Baška)

3. štandovi 9 - Ulica Palada (ispod parka »Marjan«)

4. kiosk/montažni objekt 1 - Vela plaža - 5. segment

1 - Ulica Palada - terasa iznad mora, preko puta kbr. 1

. komercijalno-rekreacijski sadržaji

1. trampulin (jumping i sl.) 1 - Vela plaža - 5. segment

2. aqua-park i sl. - akvatorij kod rivice kanalizacije na Veloj plaži (4./5.

segment)

3. suncobrani, ležaljke * 90 - Vela plaža - 1. segment

130 - Vela plaža - 2. segment

200 - Vela plaža - 3. segment

130 - Vela plaža - 4. segment

75 - Vela plaža - 5. segment

145 - Vela plaža - 6. segment

60 - plažice u Ulici Palada

4. razne priredbe - Ulica Palada

5. snimanje i reklamiranje - sve plaže izvan režima koncesije,

- Ulica Palada

6. slikanje, fotografiranje - sve plaže izvan režima koncesije,

- Ulica Palada

Morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more

1. obuka jedrenja, veslanja i sl. - uvala Zakamik,

2. organizacija ronilačkih izleta / obuka ronilaca - plaža Smokova na otoku Prviću (dio z.č. br. 8854/1

k.o. Baška),

- uvala Zakamik


* broj sredstava (suncobrana, ležaljki), koji se smije koristiti, određuje se u skladu s Odlukom o plažnom redu i isti određuje broj korisnika koncesijskog odobrenja

** Vela plaža dijeli se na 6 segmenata i to:

1. segment - od »kuće Barbalić« do zida ispod objekta »Adria« (k.č. br. 2593/2, 3, 4 sve k.o. Baška)

2. od zida ispod objekta »Adria« do Male rike (k.č. br. 2593/5, 6, 7, 8877/4 i 5, sve k.o. Baška),

3. segment - od Male rike do ograde AC Zablaće (k.č. br. 3023/2, 3, 5, sve k.o. Baška),

4. segment - od ograde AC Zablaće do rivice kanalizacije (dio k.č. br. 3023/2, 4, sve k.o. Baška),

5. segment - od rivice kanalizacije do Vele rike (dio k.č. br. 3023/2, 4 i 8857/2 i 3, sve k.o. Baška)

6. segment - od Vele rike do kraja plaže u Zaroku (k.č. br. 6958/1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 i 8160/3, sve k.o. Batomalj)

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko- goranske županije do 31. prosinca 2009. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-01/2

Ur. broj: 2142-03-09-3

Baška, 4. veljače 2009.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na pod  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr