SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup
javnih površina za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/99 i 29/02), na svim mjestima gdje se pojavljuju, riječi »Upravni odjel« zamjenjuju se riječima »Jedinstveni upravni odjel« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Javni natječaj se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja i na oglasnim pločama i provodi se prikupljanjem zatvorenih ponuda.

(2) Uvjete natječaja - opće i posebne, utvrđuje Općinsko poglavarstvo.«

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovor o zakupu javne površine za postavljanje privremenih objekata iz članka 1. stavak 2. ne može se zaključiti na rok duži od 5 godina.

(2) O roku trajanja Ugovora u skladu sa stavkom 1. ovoga članka odlučuje Općinsko poglavarstvo.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-03-09-9

Baška, 12. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr