SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 58. stavak 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08 i 116/08) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, skladišta i drugih oblika trgovine na veliko (u daljnjem tekstu: prodavaonice) na području Općine Baška od ponedjeljka do subote.

Članak 2.

(1) Na području Općine Baška prodavaonice mogu od ponedjeljka do subote:

. u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka, započeti s radom najranije u 6,00 sati i završiti poslovanje najkasnije u 22,00 sata,

. u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada započeti s radom najranije u 6,00 sati i završiti poslovanje najkasnije u 24,00 sata.

(2) Trgovci sami određuju početak i završetak radnog vremena u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka.

(3) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na blagdane i neradne dane ako isti padaju u jedan od dana navedenih u istom stavku.

Članak 3.

Radno vrijeme nedjeljom, neradnim danom i blagdanom utvrđeno je Zakonom o trgovini.

Članak 4.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Državni inspektorat.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/02).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-03-09-11

Baška, 12. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr