SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06, 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
Općine Baška

Članak 1.

Prihvaća se investicija (kapitalni projekt) Općine Baška - Izgradnja jaslica i dječjeg vrtića.

Članak 2.

Vrijednost investicije (kapitalnog projekta) iz članka 1. ove Odluke obuhvaća izgradnju i opremanje i iznosi

11.715.757,98 kuna

(jedanaestmilijunasedamstotinaipetnesttisućasedamstotinapedesetisedamkunaidevedesetiosamlipa).

Članak 3.

Utvrđuju se izvori sredstava za financiranje kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Općina Baška novčani kredit ostvaruje zaduživanjem kod poslovne banke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-03-09-7

Baška, 12. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 

Odluka o prihvaćanju investicije (kapita  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr