SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Temeljem članka 52. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) članka 55. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju viška sredstava iz 2008. godine

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Baška donijelo je Proračun Općine Baška za 2009. godinu 29. prosinca 2008. godine i isti je objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 55/08, a u koji su uključena rezervirana i planirana sredstva viška prihoda iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn, raspoređena, kako slijedi:

. poz. 111 »računala i računalna oprema« 90.000,00 kn

. poz. 113.1 »oprema za održavanje« 20.000,00 kn

. poz. 114.1 »ulaganja u računalne

programe« 30.000,00 kn

. poz. 114.2 »uređaji, strojevi i oprema

za ostale namjene« 30.000,00 kn

. poz. 114.61 »prijevozna sredstva - skuter« 15.000,00 kn

. poz. 96.1 »proslave i pokroviteljstva

- Božić i Nova godina« 80.000,00 kn

. poz. 114 »uređaji, strojevi i oprema za

ostale namjene« 135.000,00 kn

. poz. 34.5 »sanacija odlagališta Zakam« 300.000,00 kn.

Članak 2.

Ukupno stanje novčanih sredstava na dan 31. prosinca 2008. godine iznosi 795.447,73 kn, a ukupne obveze prema dobavljačima na isti dan iznose 670.816,94 kn, umanjene za predujmove u iznosu od 20.479,02 kn, iz čega proizlazi i stvarni višak sredstava iz 2008. godine u iznosu od 145.109,81 kn.

U višak sredstava iz 2008. godine iz prethodnog stavka uključene su i neutrošene tekuće pomoći iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 86.809,02 kn, a iznos razlike od 58.300,79 kn sastavni je dio pozicije 111 »računala i računalna oprema« u Proračunu za 2009. godinu.

Članak 3.

Sukladno člancima 1. i 2. ove Odluke, a obzirom:

. da je iznos od 58.300,79 kn već sastavni dio pozicije 111 »računala i računalna oprema« iz članka 1. (ukupno: 90.000,00),

. da su neutrošene tekuće pomoći iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 86.809,02 kn, već raspoređene unutar pozicija Proračuna za 2009. godinu, kako slijedi:

- poz. 37.51 »ostale nespomenute
komunalne usluge« 57.680,00 kn,

- poz. 93 »zaštita kulturne baštine - mlin
Draga Bašćanska« 29.129,02 kn.

I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Baška za 2009. godinu iz tekućih prihoda 2009. godine pokrit će se iznos razlike između planiranog i manje ostvarenog viška prihoda u iznosu od 554.890,19 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-03-09-6

Baška, 12. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr