SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Temeljem članka 128. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/ 06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2008. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Baška za 2008. godinu utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1.1. višak prihoda poslovanja 2.552.758,90 kn

1.2. manjak prihoda od nefinancijske

imovine 2.249.890,64 kn

1.3. manjak primitaka od financijske

imovine 157.758,45 kn.

Članak 2.

Dio utvrđenog viška prihoda od poslovanja u 2008. godini iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istog pokriva manjak od nefinancijske imovine ostvaren u 2008. godini, u iznosu od 2.249.890,64 kn, ostvaren izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a koji se financira iz komunalnog doprinosa.

Članak 3.

Dio utvrđenog viška prihoda od poslovanja u 2008. godini iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istog pokriva manjak od primitaka od financijske imovine ostvaren u 2008. godini, u iznosu od 157.758,45 kn, a koji se dijelom u iznosu od 91.111,62 kn odnosi na dio

otplaćenog kredita (izgradnja kanalizacijskog kolektora), te dijelom u iznosu od 66.646,83 kn na dio otplaćenog kredita za otkup općinske zgrade, a koji se financiraju iz komunalnog doprinosa.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda, sukladno člancima 1., 2. i 3. ove Odluke, utvrđen u iznosu od 145.109,81 kn sastoji se od neutrošenih sredstava ostvarenih od tekuće pomoći iz 2006. godine u iznosu od 57.680,00 kn, neutrošene tekuće pomoći iz 2007. godine u iznosu od 29.128,65 kn, te tekuće pomoći iz 2008. godine u iznosu od 0,37 kn, što ukupno iznosi 86.809,02 kn. Preostali dio raspoloživog viška prihoda najvećim dijelom odnosi se na neutrošena sredstva od općih prihoda poslovanja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-03-09-5

Baška, 12. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr