SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Temeljem članka 128. stavak 6. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na svojoj sjednici održanoj dana 12. ožujka 2009. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE BAŠKA ZA 2008. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Baška za 2008. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2008. godinu ostvareni su kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna raspoređeni su i ostvareni po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima kako slijedi:

Ukupno planirano 17.705.184,96 kn

Ukupno ostvareno 16.310.931,99 kn ili 92,13%

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Godišnji obračun Proračuna Općine Baška za 2008. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/09-01/1

Ur. broj: 2142-03-09-4

Baška, 12. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Baška   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr