SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), te članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Kraljevice za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 47/08, dalje: Program) mijenja se i glasi:

»Popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima mijenja se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 3.912.000 kuna, od toga iz sredstava komunalnog dopinosa 1.000.000 kuna, a iz ostalih sredstava Proračuna 1.250.000 kuna, te iz namjenskih sredstava za razvoj komunalne infrastrukture u iznosu od 1.662.000 kn.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/07-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-09-11

Kraljevica, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 

izmjene i dopune Programa gradnje objeka  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr