SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KRALJEVICE
ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevicu za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 47/08 i 55/08; dalje: Proračun) se mijenja i glasi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, a uvećani za raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u Općem dijelu Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji povećavaju se, mijenjaju ili smanjuju kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2009.

I. OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnoj svoti od 24.554.138 kn povećavaju se, mijenjaju i smanjuju po nositeljima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

IZMJENE i DOPUNE PRORAČUNA ZA 2009.

II. POSEBNI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/07-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-09-08

Kraljevica, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 

izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljev  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr