SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine PGŽ« broj 7/02, 15/06 i 18/ 07) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07, 13/08 i 7/09) Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 17. ožujka 2009. godine, donijelo je

PLAN
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za
obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga
na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog
građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja
za 2009. godinu

I.

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu:

 

II.

Detaljna dispozicija i uvjeti uređenja prodajnog mjesta bit će utvrđeni ugovorom i situacijom za svaku pojedinu lokaciju zasebno. Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja odabrat će tipske kioske, štandove, specijalne naprave i ostale elemente koji će se koristiti za formiranje prodajnog mjesta.

III.

Tlocrtna veličina plohe javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se daje u zakup iznosi: za štand 6,0 m2, a za kiosk 12,0 m2.

Ovim planom se utvrđuju i tlocrtne veličine ploha javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i korištenje uslužnih naprava, pokretnih radnji i specijalnih nosača za niže navedene namjene:

1. Izrada silueta, karikatura, tatu portreta i sl.:

- P = 2,0 m2

2. Prodaja s klupa ili prodajni pult za prodaju lavande, cvijeće i sl.:

- P = 1,5 x 1,00 m2

3. Prodaja sladoleda, priprema i prodaja kukuruznih kokica, razglednica i sl.:

- P = 3,0 m2

4. Ostale pokretne naprave:

- P = 4,0 m2 odnosno po m2

5. Oslikavanje noktiju:

- P = 1,00 m

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavlja se izvan snage Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja od 11. ožujka 2008. godine.

Klasa: 944-05/09.01/24

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 17. ožujka 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=605&mjesto=10005&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr