SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Temeljem članka 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 4/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 32. sjednici Grada Bakra održanoj 20. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU O PRIHVAĆANJU
Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2008. godinu

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2008. godinu donesen je na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 04. prosinca 2007. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra, Prve izmjene i dopune programa donijete su na 26. sjednici održanoj 16. lipnja 2008. godine, Druge izmjene na 29. sjednici održanoj 20. listopada 2008. i Treće izmjene na 31. sjednici održanoj 23. prosinca 2008. godine.

2. Navedenim Programom određen je opis poslova za gradnju objekata komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije.

3. Prema članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- javnih površina

- nerazvrstanih cesta

- javne rasvjete

- opskrbe pitkom vodom

- odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda

- izgradnja groblja

financira se iz:

- komunalnog doprinosa

- proračuna jedinice lokalne samouprave

- naknade za koncesiju

- cijene komunalnih usluga

- naknade za priključivanje

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom

4. Za realizaciju Programa planirano je 12.738.273,00 kuna, a u 2008. godini utrošeno je 7.393,000,97 kuna na slijedeći način:

I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

II. NERAZVRSTANE CESTE

III. JAVNA RASVJETA

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM

V. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

VI. IZGRADNJA GROBLJA

VII. KAPITALNI PROJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VIII. PRIJENOS INVESTICIJA IZ PROŠLIH GODINA

Tijekom 2008. godine izvođene su sljedeće investicije po Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra ranijih godina za koje tada provedeni postupci nabave:

I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

II. NERAZVRSTANE CESTE

Klasa: 021-05/09-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-09-13

Bakar, 20. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ivana Herceg, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr