SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U članku 5. stavak 1. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/01, 10/02 i 15/02) - (dalje u tekstu: Odluka) u tablici u kojoj su određeni koeficijenti namjene za pojedine djelatnosti, u opisu djelatnosti pod »grupom 2«, za koje je predviđen koeficijent djelatnosti »4«, iza riječi »sportski objekti« dodaju se riječi koje glase: »dvorane: kazališne, kino, kongresne, zabavne i drugi objekti društvene namjene«.

Članak 2.

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi:

»Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine od važnosti za Grad Opatiju:

1. kojima se koristi ustanova Festival Opatija i Hrvatski muzej turizma,

2. kojima se koristi ustanova Gradska čitaonica i knjižnica V. C. Emin u Opatiji,

3. kojima se koristi ustanova Dječji vrtić Opatija,

4. kojima se koristi Javna vatrogasna postrojba Opatija,

5. Sportska dvorana Gorovo,

6. u kojima je sjedište Grada Opatije i u kojima se obavljaju poslovi gradske uprave,

7. koje koriste sportski klubovi temeljem ugovora o davanju športskog objekta na upravljanje zaključenog sa Gradom Opatija,

8. kojima se koristi Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov iz Opatije za obavljanje svoje djelatnosti.

Od obveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi korisnici nekretnina iz stavka 1. ovog članka ako te nekretnine daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora koji ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđen suglasno važećem zakonskom propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

O oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, prema stavku 3. ovog članka Odluke, odlučuje svojim rješenjem nadležni upravni odjel Grada Opatije, temeljem podnijetog zahtjeva za oslobađanje od strane obveznika plaćanja komunalne naknade koji je dužan prilikom podnošenja svojeg zahtjeva dostaviti odgovarajuće pisane dokaze o postojanju svojeg statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/02-01/13

Ur. broj: 2156/01-01-09-2

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr